EQT ökade de totala förvaltade tillgångarna under 2021 – fortsatt aktiv avyttringsagenda

Publicerad

Riskkapitalbolaget EQT redovisar ökande justerad omsättning och resultat, samt betydligt högre totalt förvaltade tillgångar i sin helårsrapport för 2021 jämfört med året innan. Bolaget höjer utdelningen.

Justerade totala intäkter steg 113,0 procent till 1 623 miljoner euro (762). Ökningen drevs främst av förvaltningsavgifter från EQT Infrastructure V och EQT IX, EQT Exeter och carried interest från EQT VIII.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 100 miljoner euro (385), med en justerad ebitda-marginal på 67,8 procent (50,5).

Resultatet efter skatt blev 989 miljoner euro (330), en ökning med 199,7 procent mot föregående år.

Utdelningen höjs till 2,80 kronor per aktie (2,40), en höjning med 16,7 procent. Utbetalning sker halvårsvis med 1,40 kronor per aktie (1,20).

De totala förvaltade tillgångarna steg till 73,4 miljarder euro (52,5). Totala investeringar av EQT-fonder ökade samtidigt till 20,6 miljarder euro (12,0).

Värdet av avyttringar från EQT-fonderna har även det ökat, bruttoförsäljningarna för helåret uppgår till totalt 30,,7 miljarder euro (3,2). Avyttringsagendan uppges fortsatt vara aktiv under 2022, med flera portföljbolag som förbereds för att säljas.

”Värdeskapandet var starkt inom alla våra strategier, och vi betalade ut ett rekordstort kapitalbelopp till våra kunder. Kapitalanskaffningen förblev aktiv under hela 2021, med de slutliga stängningarna av EQT IX och EQT Infrastructure V, tillsammans med ett antal nya kapitalanskaffningar som inleddes. Investeringstakten var hög då vi fortsatte att investera enligt vår tematiska investeringsmetod”, kommenterar EQT:s vd Christian Sinding.

Framöver ska EQT fortsatt fokusera på bolag med en tydlig plan för värdeskapande.

”EQT fortsätter att skapa portföljer med stor motståndskraft genom att investera i sekulära trender som automatisering, big data, digitalisering, e-handel, hållbarhet och urbanisering, snarare än konjunkturberoende verksamheter. Vi förblir disciplinerade i vår investeringsmetod och fokuserar på bolag där vi har tydliga planer för värdeskapande”, fortsätter Sinding.

EQT, MEUR2 0212 020FörändringIntäkter, justerat1 623762113,0%EBITDA, justerat1 100385185,7%EBITDA-marginal, justerad67,8%50,5%Nettoresultat, justerat989330199,7%Utdelning, kr2,802,4016,7%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons