Annons

Annons

Sven Hagströmer

Creades substansvärde minskade med 2 procent under tredje kvartalet drivet av negativ kursreaktion i Avanza. Addnodes starka utveckling kompenserade stora delar av nedgången.

Insurtech-startupen Hedvig tar in 30 miljoner kronor från europeiska investerare för att fortsätta utmana de traditionella försäkringsbolagen.

"Historiskt har många av de bästa affärerna gjorts i samband med börsnedgångar”, säger Creades vd John Hedberg. I en intervju berättar han om hur han efter Nordic Capital blev parhäst med Sven Hagströmer, om hans förändringar i Creades portfölj, hans syn på börsens rörelser i dag och när han tror att en korrigering kommer att ske.

Creades substansvärde ökade med 1 procent under årets tredje kvartal. Den beskedliga ökningen förklaras av minskade värden för de största innehaven Avanza och Lindab.

Sven Hagströmer berättar i rätten om aktielånet mellan Öresund och HQ. "Det var då det började. Inte att det var brist senare". Han berättar även om kontakterna han hade med Finansinspektionens Martin Andersson och hur lurad han därefter kände sig.

Avanzas anställda tappar incitamentsprogram. Storägare "på andra sidan atlanten" godkände inte programmet under Avanzas årsstämma, säger Sven Hagströmer.

Sidor