Swedbank Roburs nya fond tar rygg på Hagströmer

InstaboxInstabox
Publicerad
Uppdaterad

Swedbank Robur Alternative Equity I, som lanserades i andra kvartalet 2022, investerar 100 miljoner kronor i Instabox via en konvertibel.

Realtid.se

Instabox är verksamt inom e-handelslogistik med fokus på leveranser av paket från handlare till skåp där konsumenten själv hämtar sina varor. Utöver skåpleveranser har bolaget även en snabbt växande hemleveransaffär. Instabox uppvisar en mycket hög tillväxt, dels som en konsekvens av en allmänt ökad e-handel, men även som en följd av bolagets fokus på maximal flexibilitet och snabbhet för konsumenten vilket i sin tur driver ökad försäljning för handlarna. Instabox är en fullt integrerad logistikleverantör med egen bilflotta, egna förare, egna skåp och ett eget nätverk av sorteringscentraler med rikstäckning. Bolaget är idag en av de absolut största spelarna på den svenska marknaden och under året har viktiga steg tagits i den internationella expansionen.

Försäljningen ökade under 2021 med cirka 200 procent, drivet av en kombination av förvärvet av det holländska hemleveransbolaget Red je Pakketje och en fortsatt stark tillväxt på den svenska huvudmarknaden där bolaget idag är lönsamt

I slutet av året förvärvades även det norska hemleveransbolaget Porter-buddy vilket dels ger ett än starkare fotfäste på den norska marknaden och även bidrar till utvecklingen av Instabox hemleveranserbjudande

Annons

I samband med de finansieringsrundor som genomfördes under 2021 kom EQT Ventures och Verdane in som betydande ägare i Instabox

Creades är fortsatt en av bolagets största ägare med en ägarandel på 11 procent och utövar aktivt ägande genom representation i styrelsen där Creades representant är ordförande

Fonden Swedbank Robur Alternative Equity I fokuserar på investeringar i onoterade svenska och nordiska bolag, och riktar sig till professionella investerare.

Annons

–Med investeringen i Instabox stöttar vi ett internationellt expanderande svenskt teknologibolag som är drivande för effektivare, snabbare och mer hållbara leveranser, tack vare ett starkt koncept. Vi ser att Instabox har den mest avancerade lösningen för att fortsätta revolutionera en tidigare traditionell bransch, det bekräftas av bolagets höga tillväxt och kundtillströmning både i Sverige och internationellt, säger Henrik Lundh, ansvarig för Alternativa Investeringar på Swedbank Robur i en skriftlig kommentar.

Instabox rankades nyligen som det tredje snabbast växande techföretaget i Europa av Financial Times.

Totalt levererar bolaget mer än tre miljoner paket per månad i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland, där bolaget nyligen är lanserat.

Annons

Swedbank Robur Alternative Equity är en svenskbaserad alternativ investeringsfond för professionella investerare etablerad 2022. Fonden investerar långsiktigt i onoterade svenska och övriga nordiska bolag. Investeringar görs både i etablerade tillväxtbolag och andra privatägda bolag med fokus på hållbart värdeskapande och transformation.

Annons