Annons

Annons

Lindorff

Lindorff Sverige byter namn till Lowell i oktober. Verksamheten såldes till brittiska inkassobolaget Lowell – efter fusionen mellan Intrum och Lindorff-koncernen. Nu är målet att bli större än Intrum. "Vi har ökat våra förvärv med 300 procent", säger Lindorffs Sverigechef Erika Rönnquist Hoh.

Inkasso- och kredithanteringsbolaget Lindorff blir så kallad strategisk helhetspartner till Brocc, en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Inkassobolaget ges nu även mandat att hantera förfallna lån.

Hanna Bjurström rekryteras till Lendify som chefsjurist. "Hanna är en av landets mest erfarna jurister inom vårt område", säger Nicholas Sundén-Cullberg, CEO och medgrundare på Lendify.

Intrum fortsätter jaga tillväxt genom förvärv. Nu senast genom affären med italienska CAF.

Efter samgåendet med Lindorff i juni i år ökar Intrum-koncernen nettoomsättningen samt rörelseresultatet markant. "Jag har en mycket positiv syn på koncernens framtidsutsikter", skriver vd och koncernchef Mikael Ericson.

Kredithanteringsföretaget Intrum Justitias nettoomsättning ökade med 20 procent under första halvåret 2017. Bolagets vd Michael Eriksson tror på en accelererad lönsamhet och tillväxt under kommande år, tack vare den nu genomförda sammanslagningen med Lindorff.

De fem divisioner som Intrum Justitia måste sälja för att blidka EU och konkurrensmyndigheter – till följd av fusionen med Lindorff – väntas ge drygt 6 miljarder i intäkter.

Den nya koncernledningen för det sammanslagna bolaget Intrum Justitia och Lindorff har utsetts. "Det var viktigt för mig att hitta en balans där båda företagens kärnstyrkor utnyttjas i den nya koncernen och jag anser att det här teamet återspeglar detta,” säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för det sammanslagna bolaget.

Sidor