Annons

Annons

Konkurs

Juli blev en dyster månad för företagen sett till konkursstatistiken. Inte sedan Creditsafes mätningar började 1998 har så många företag gått i konkurs under sommaren.

Startup-hubben Fintech Hub i centrala Stockholm som hyst 320 startups försattes nyligen i konkurs. Erik Hellström vid Ackordcentralen har utsetts till konkursförvaltare. "Bolaget är på obestånd", bekräftar han för Realtid.

Stridsyxan är fortfarande i luften. Munhugg mellan HQ AB:s likvidator Lars Ehrstedt och konkursförvaltaren Bill Kronqvist. Likvidatorn som vill stoppa förlikningen hänvisar till två expertutlåtanden och samtidigt har Mats Qviberg anlitat en rättsexpert.

Likvidatorn försätter Amarant Mining i konkurs. Danske Bank saknar fortfarande en betalning om 10 miljoner kronor.

Antalet bolagskonkurser under mars minskade med 4 procent. Detta är sjätte månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Det första kvartalet uppvisar en minskning på 7 procent.

Bland HQ AB:s tillgångar i konkursboet finns en tavla föreställande det tidigare radarparet Mats Qviberg och Sven Hagströmer.

Efter den extra bolagsstämman, som ägde rum i måndags, är nu HQ AB försatt i likvidation samt i konkurs.

Anders Uddén, som skrev under borgensåtagande för tre obligationslån, i nu konkursade QV Invest och QV Svensk hälsa, har på egen begäran försatts i personlig konkurs.

I oktober försattes 486 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Sju län uppvisar minskade siffror hittills i år, däribland Stockholm och Västra Götaland - medan konkurserna ökar i 14 län.

Sidor