Juridik Nyhet

Creditsafe: ”Höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024”

Taggar i artikeln

Creditsafe Konkurs
Publicerad
Uppdaterad

Det var en stor ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under 2023. Tuffast utveckling hade Sverige med en ökning på 31 procent, följt av Norge på 25 procent och Danmark på 8 procent.

Realtid.se

I hela Skandinavien var det extremt låg konkursutsatthet under pandemiåren, speciellt 2021 då både Sverige och Norge uppvisade lägsta siffran på fem år. Många företag överlevde tack vare stöd från staten. Antalet konkurser tog sedan fart i Danmark redan under tidiga våren 2022, medan Sverige och Norges uppgång slog igenom med full kraft först under 2023. Danmarks procentuella ökning blir därmed inte lika kraftig senaste året, enligt Creditsafe.

I Norge var konkurserna under 2023 i nivå med hur det var före pandemin, medan Sverige och Danmark ligger långt över. Både i Sverige och Norge ökade konkurserna stadigt under samtliga månader förra året. En trend som ser ut att hålla i sig under 2024.

-Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024, säger Henrik Jacobsson, vd för Creditsafe Sverige, i en skriftlig kommentar.

Annons

En gemensam trend i Skandinavien är stora konkursökningar inom bygg- och anläggningssektorn, detaljhandeln och restaurangbranschen. Inom bygg noterar Sverige en ökning på 38 procent, Norge nästan 29 procent och Danmark en ökning på 10 procent. I och med att Danmarks konkurser tog fart redan 2022 blir den procentuella ökningen inte lika kraftig i jämförelse mot Sverige och Norge.

Samtidigt som konkurserna ökar i samtliga tre länderna, så har Danmark den högsta andelen konkurser i förhållande till antalet aktiva företag i landet – och därmed högst konkursutsatthet.

I Danmark gick totalt 1,41 procent av alla danska aktiebolag i konkurs. Vilket kan jämföras med 1,08 procent av Sveriges aktiebolag och endast 0,79 procent av Norges aktiebolag.

Annons

Annons