Nytt krav från FI – amorteringsunderlag ska lämnas digitalt och snabbt

Bankskatt, Magdalena Andersson, Finansinspektionen, BankföreningenBankskatt, Magdalena Andersson, Finansinspektionen, Bankföreningen
Publicerad
Uppdaterad

Från och med september måste banker och andra bolåneföretag lämna amorteringsunderlag digitalt och snabbt. Det gör det enklare för kunderna att ta del av amorteringsunderlaget och kan öka rörligheten på bolånemarknaden.

Realtid.se

Alla med bolån har sitt lån antingen i en bank eller i ett annat bolåneföretag. Om en bolånekund vill byta bank behöver kunden ett amorteringsunderlag. Utan ett amorteringsunderlag kan flytten inte genomföras. I många fall kan inte kunden få detta underlag digitalt.

Finansinspektionen har nu beslutat att banker och andra bolåneföretag både ska kunna ta emot en begäran om amorteringsunderlag och lämna underlaget till kunden digitalt, och på andra lämpliga sätt. Amorteringsunderlaget ska lämnas skyndsamt. Det innebär att inget onödigt dröjsmål får ske. Det skriver FI i ett pressmeddelande.

− Detta är en konkret åtgärd för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att långivarna av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI i en skriftlig kommentar.

Annons

Digitala underlag kan öka rörligheten och därmed också konkurrensen mellan bankerna, enligt myndigheten. Samtidigt bedömer FI att den nya kravställningen minskar utrymmet för banker att missbruka kundernas beroende av sitt amorteringsunderlag. De nya reglerna gäller från och med den 1 september 2024.

Sedan tidigare har FI föreslagit en ny modell för att beräkna ränteskillnadsersättning som gör det enklare att bryta bolån i förtid. FI har också ett pågående arbete om fler åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Det arbetet ska  redovisas i slutet av maj.

Annons