FI begär yttrande från Aegirbio 

Taggar i artikeln

Aegirbio Finansinspektionen
Aegirbio Aegirbio
Publicerad
Uppdaterad

Aegirbio har fått en begäran om yttrande från Finansinspektionen, som preliminärt bedömer att Aegirbio har överträtt artikel 17 MAR vid flera tillfällen.

Realtid.se

Lundabaserade Aegirbio har varit en återkommande historia i Realtid. Hösten 2021 råkade bolaget ut för ett formidabelt börsfall från toppnoteringen på 400 kronor till en dryg 50-lapp per aktie. Det berodde bland annat på Aegirbios koppling till momskaruseller, försening av godkännande, prispress från konkurrenter och debaclet kring det avbrutna uppköpet av Dynamic Code. Hösten 2022 meddelade Nasdaq att man beslutat att överlämna pågående utredningsärende till disciplinnämnden med yrkande om avnotering – något som sedan inte verkställdes.

I dagens pressmeddelande framgår att Finansinspektionens preliminära bedömning är att Aegirbio under perioden den 4 maj 2021 till den 27 oktober 2021 vid upprepade tillfällen har brustit i sina skyldigheter enligt artikel 17.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) genom att inte ge allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid. Bolaget bedöms även preliminärt vid ett flertal tillfällen ha brustit i sina skyldigheter enligt artikel 17.1 i MAR att offentliggöra insiderinformation till marknaden så snart som möjligt.

Aegirbio har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 29 mars 2024.

Annons

Annons