Fastigheter

Systemhus satsar på kryptofinansiering av fastigheter

Fastighetsbolaget Systemhus förvärvar Greenbay payment AB som utvecklat Blockhomes.io och tar därmed ytterligare ett steg inom sitt affärsområde Cryptoproperties.

Publicerad 2018-10-17

Cryptoproperties fokuserar på att utifrån befintlig projektportfölj exploatera och färdigställa lämpliga fastigheter, vilka därefter hyrs ut till hostingföretag som bedriver datamining, men även med att förbereda och genomföra framåtskridande företagsförvärv som Blockhomes.io.

"I Greenbay finns redan tre fastighetsprojekt där Systemhus omedelbart kan börja med planering och projekteringsarbete. Dessa projekt lämpar sig väl för det nya affärsområdet och kommer nu att anpassas till våra tre huvudkoncept: LYA18, 4-12 samt Concept 60", skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Genom förra veckans förvärv av det kompletta byggföretaget SGE Constructions har Systemhus förmåga att utveckla denna typ av fastighetsaffärer från ax till limpa förstärkts ytterligare.

– Det känns fantastiskt inspirerande och stimulerande att få vara med och förändra en hel bransch genom att kombinera blockchainteknologin med skräddarsydda fastighetsprojekt. Genom förra veckans förvärv av SGE Constructions och nu förvärvet av Blockhomes.io tar Systemhus steget fullt ut in i den digitaliserade fastighetsvärlden med en stabil byggverksamhet i grunden, säger Systemhus vd Linus Söder i en komentar.

Genom Blockhomes.io sker investeringar i olika fastighetsprojekt med kryptovalutor och med fastigheten som säkerhet.

Systemhus har samtidigt beslutat att öppna en nyemission om maximalt 7 miljoner kronor för att finansiera expansionen. Emissionen riktar sig till befintliga aktieägare och allmänheten utan företräde för befintliga aktieägare.

Platsannonser