Magnus Sundqvist är chef för Synchs digitala tjänster som har utvecklat ett AI-verktyg för GDPR-efterlevnad.
Juridik

Synch lanserar eget AI-verktyg

Som första advokatbyrå i Norden lanserar Synch ett egenutvecklat AI-verktyg baserat på deep learning. Tjänsten som ännu så länge bara finns på engelska kan testas kostnadsfritt.

Uppdaterad 2018-06-27
Publicerad 2018-06-27

Den affärsjuridiska advokatbyrån Synch har som första byrå i Norden utvecklat ett AI-verktyg för granskning av företags privacy policies.

Privacy Policy Check AI (PPC) erbjuder kostnadsfri granskning av att företags privacy policies efterlever GDPR. Konkret innebär det att användaren laddar upp en privacy policy i verktyget och textfilen granskas sedan av AI.

– AI-verktyget bygger på deep learning och granskar att de 17 kriterier som ska finnas med enligt GDPR är adresserade. Däremot tar det inte ställning till om ifall de är rätt formulerade eller inte, säger Magnus Sundqvist, chef för Synchs digitala tjänster.

Eftersom många av Synchs kunder är internationella och har engelska som arbetsspråk var det naturligt att börja med den engelska versionen, berättar Magnus Sundqvist:

– Vi ser fram emot många användare av tjänsten då deep learning bygger på kontinuerligt lärande och ju fler privacy policies som laddas upp desto bättre. Vi hoppas att verktyget är enkelt att använda och hjälper företag att efterleva GDPR.

Magnus Sundqvist berättar att det finns två huvudsakliga affärsintressen i lanseringen av verktyget: att det ska generera rådgivning, men framför allt att det ska bidra till byråns egen utveckling inom AI.

– Den grundläggande drivkraften för oss att göra detta är att vi vill fördjupa vår egen kännedom om AI:s möjligheter för juridiken. Vi vill ligga i framkant på det här området och vi har en unik position i och med att vi har egna jurister som arbetar med utveckling och programmering.

I nuläget består Magnis Sundqvists affärsområde digitala tjänster av fem personer, men han avslöjar att teamet kommer att behöva växa under hösten till följd av nya utvecklingsprojekt.

Redan i dag får Synch många spontanansökningar från personer som vill arbeta i gränssnittet IT och juridik.

– Min uppfattning är att intresset för området är på uppåtgående. Många jurister med utländsk bakgrund som kanske har svårt att få traditionella juristjobb i Sverige vidareutbildar sig inom teknik och skaffar sig därmed en kompetens som kommer att vara mycket efterfrågan framöver, säger Magnus Sundqvist.

Han tycker att det efter några års “buzz” har börjat hända saker:

– Det har pratats mycket i många år, men nu börjar det verkligen hända saker. Alla tittar på verktyg, men vi är först med att göra ett eget. Nu måste man verkligen haka på om man vill hänga med. Som i alla andra branscher gäller att ju större desto bättre. Ska en liten aktör ha en chans gäller det att hitta en nisch där vi kan sticka ut, säger Magnus Sundqvist.

 

Fakta Verktyget Privacy Policy Check AI

Verktyget Privacy Policy Check AI har tagits fram inom ramen för Synchs innovationsarbete i SynchLab. Där ges Synchs medarbetare utrymme att testa och i bästa fall förverkliga idéer kring teknik och juridik. Detta är en del i Synchs grundläggande filosofi att kontinuerligt förenkla, effektivisera och öka kvalitén i hanteringen av juridiska frågor för kunderna, både genom att erbjuda nya tjänster, produkter och lösningar och genom att optimalt utnyttja tekniken.

Platsannonser

Logga in