Finans Nyhet

Swedbanks beslut: Ingen skadeståndsprocess mot Bonnesen

Göran Persson, Birgitte Bonnesen. Foto: TTGöran Persson, Birgitte Bonnesen. Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Swedbanks styrelse kommer inte att gå in några skadeståndsprocesser mot Birgitte Bonnesen – sannolikheten för att nå framgång bedöms som ”utomordentligt låg”. 

Realtid.se

Styrelsen för Swedbank har bestämt sig för att inte inleda några skadeståndsprocesser mot tidigare ordförande och vd för den tid de var verksamma under räkenskapsåret 2019. Redan förra året beslöt styrelsen att avstå från att inleda en process mot Birgitte Bonnesen och Michael Wolf avseende räkenskapsår före 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att häva avtalet om avgångsvederlag på 22 miljoner till Birgitte Bonnesen.

Ansvarsfrågorna i Swedbank med koppling till tidigare vd:ar och styrelseledamöter ingick i den rapport som advokatfirman Clifford Chance redovisade i mars 2020. Dessa frågor har också utretts av advokaten och adj. professorn i associationsrätt Carl Svernlöv, Baker McKenzie Advokatbyrå och, när det gäller Birgitte Bonnesen, även av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Bankens slutsats av samtliga dessa utredningar och analyser av bland annat de juridiska förutsättningarna är att Swedbank ska avstå från skadeståndsprocesser. Sannolikheten för att nå framgång bedöms som utomordentligt låg. 

Annons

–När det gäller Birgitte Bonnesens ansvar under de tre första månaderna 2019 är det mycket svårt att visa orsakssamband mellan vad som skedde och uppkomna skador. Min slutsats är att det även saknas grund för att rikta anspråk mot tidigare ordförande. Detsamma gäller tidigare styrelseledamöter och Michael Wolf. Min samlade rekommendation till Swedbanks styrelse har därför varit att inte inleda någon skadeståndsprocess, säger advokat Carl Svernlöv i en skriftlig kommentar.

Hans slutsatser delas av advokaten Biörn Riese som på bankens uppdrag gått igenom de olika utredningarna. Björn Riese anlitades även Sernekes styrelse för att utreda Ola Sernekes anonyma inlägg på Placeras aktieforum.

Enligt pressmedelandet framgår det också att styrelsen också att man beslutat att rekommendera stämman att inte godkänna Aktiespararnas förslag.

Annons

–Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare. En skadeståndsprocess skulle ta mycket tid och resurser i anspråk under många år. Ledning och medarbetare behöver rikta hela sin kraft framåt, säger Swedbanks ordförande Göran Persson i sin presskommentar.

Annons