Swedbank Foto: TT
Foto: TT
Bank

Swedbank stärker styrning och kontroll av den baltiska bankverksamheten

Swedbanks styrelse har beslutat att bilda ett nytt baltiskt dotterbolag i form av ett holdingbolag där ägandet av de nuvarande dotterbolagsbankerna i Estland, Lettland och Litauen kommer att placeras.

Uppdaterad 2021-02-01
Publicerad 2021-02-01

På detta sätt formaliserar Swedbank den nuvarande verksamhetsmodellen samtidigt som den baltiska bankledningens ansvar och skyldigheter tydliggörs. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi har arbetat med förbättringar av vår interna styrning och kontroll sedan början av 2020, tagit hänsyn till rekommendationer från tillsynsmyndigheter och gått i linje med bästa branschpraxis. Vi strävar efter att ha en enkel och transparent ansvars- och beslutsstruktur som underlättar bankens långsiktiga strategi på alla fyra hemmamarknader i Estland, Lettland, Litauen och Sverige, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank.

Holdingbolaget kommer att skapa en underkonsoliderad grupp, inom EU:s bankunion (SSM) och utgöra legal enhet i förhållande till relevanta myndigheter utöver de lokala dotterbolagsbankerna

– Vi spelar en viktig roll i de baltiska ländernas finansiella system och vi kommer att upprätthålla vår långsiktiga närvaro i Estland, Lettland och Litauen. Genom att stärka styrningen och kontrollen kommer vi att säkerställa operativa synergier, kontroll och effektivitet i vår baltiska bankverksamhet samtidigt som den nuvarande verksamhetsmodellen med lokala dotterbanker kvarstår, säger Jon Lidefelt, chef för den baltiska bankverksamheten på Swedbank.

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommer att bli styrelseordförande för det nya holdingbolaget och Jon Lidefelt, chef för den baltiska bankverksamheten, kommer att bli vd. Holdingbolaget kommer att vara helägt av Swedbank och det att vara ensam ägare av bankverksamheterna i Estland, Lettland och Litauen. Vd:n för holdingbolaget kommer också att utses till styrelseordförande i de baltiska dotterbankerna.

Förbättringen av styrning och kontroll inkluderar även förtydligande av mandat och ansvar för ledningsgrupperna i de baltiska dotterbankerna vilket kommer säkerställa att vi stärker bankverksamheterna i Estland, Lettland och Litauen.

– Det nya holdingbolaget kommer att fortsätta att utveckla bankupplevelsen för de många hushållen och företagen i Estland, Lettland och Litauen och kommer att styras av ledningsgruppen för den baltiska bankverksamheten. Dotterbankerna i respektive land kommer behålla sin starka lokala förankring och fortsatt verka under egna banktillstånd samt uppfylla lagstadgade krav, säger Jon Lidefelt.

Ändringarna i styrning och kontroll kommer inte att påverka Swedbanks kunder. Swedbank är den ledande banken i Estland, Lettland och Litauen med 6 000 anställda och har 3 miljoner privatkunder och 280 000 företagskunder.

Holdingbolaget kommer att registreras i Riga i Lettland och ha anställda i alla Swedbanks hemmamarknader. I avvaktan på regulatoriska godkännanden, inklusive tillstånd från den lettiska Finansinspektionen, beräknas holdingbolaget inleda sin verksamhet i mitten av 2021.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in