Bank

Swedbank förlorar 1,3 miljarder kronor i första kvartalet

Swedbank visar ett resultat på minus 1 289 miljoner kronor för det första kvartalet.

Uppdaterad 2020-04-23
Publicerad 2020-04-23

Swedbank redovisade på torsdag morgon sitt resultat för det första kvartalet. Bankens förlust blev 1 289 miljoner kronor, vilket var något mer än väntade minus 1 167 miljoner kronor. Bakom de svaga siffrorna bland annat Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 miljarder kronor, samt kreditreserveringar omkring 2,2.

Färre korttransaktioner och lägre intäkter inom kapitalförvaltning tyngde provisionsnettot. Räntenettot, kvartalets ljusglimt, stärktes av lägre resolutionsavgift och positiva effekter i samband med Riksbankens senaste räntehöjning. Dessutom var bolånevolymerna i Sverige betydligt starkare än förra kvartalet, skriver Jens Henriksson, vd för Swedbank, i rapporten. 

Swedbanks totala kostnader justerat för sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor uppgick till 5 370 miljoner kronor. Det kan jämföras med 4 518 miljoner kronor under samma period 2019.

De totala kostnaderna uppgick till 9 370 miljoner kronor, vilket är något mindre än väntade 9 568 miljoner kronor. Räntenettot uppgick till 6 686 miljoner kronor, väntat var 6 508 miljoner kronor. Även provisionsnettot var starkare än väntad 3 223 miljoner kronor mot väntade 3 161 miljoner kronor.

Swedbank skjuter på beslut om aktieutdelning till ”när covid-19-pandemins konsekvenser bättre kan överblickas”.

Platsannonser