Finans Nyhet

Swedbank får förlikningsersättning efter år i domstol

Swedbank, Svante Kumlin, ExportkreditnämndenSwedbank, Svante Kumlin, Exportkreditnämnden
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Solenergibolaget EEW:s vd Svante Kumlin når förlikning med Swedbank efter långvarig tvist – går med på att betala 12 miljoner kronor till banken.

Per Agerman

Annelie Östlund

Affärsmannen Svante Kumlin och Swedbank har tvistat om ett borgensåtagande i nästan tio år. Men inför att parterna på nytt skulle mötas i domstol, denna gång i Svea hovrätt, beslutade de att förlikas.

I juni 2018 dömde Stockholms tingsrätt till bankens fördel vilket innebar att den hade rätt att få 20 miljoner kronor plus räntor. Men för knappt två veckor sedan kom parterna fram till en förlikning som innebär att Kumlin ska betala 12 miljoner kronor till Swedbank. Enligt överenskommelsen ska 3 miljoner betalas den 6 december 2021 och 9 miljoner kronor senast den 29 april 2022.

 ”Svante Kumlin bekräftar att han har ingått en förlikning med Swedbank som han är nöjd med. I övrigt avstår han från kommentarer”, meddelar Kumlins advokat Fredrik Norburg i en e-postkommentar.

Annons

Överenskommelsen innebär att Swedbank tar en förlust, vilket i sin tur betyder att banken kan komma att ansöka om skadeersättning hos statliga Exportkreditnämnden som garanterade 20 miljoner av Swedbank-krediten.

Frågan hur banken går vidare i ärendet vill dock Swedbanks ombud, bankjuristen Anders Willeborn, inte svara på.

– Jag kan inte ge några kommentarer alls, säger han när Realtid når honom per telefon.

Annons

Sedvanligt sätt

På en fråga till Exportkreditnämnden om man kommer att betala ut ersättning till Swedbank skriver kommunikationschef Beatrice Arnesson:

”EKN har i dagsläget ännu inte betalat ut någon skadeersättning i den affär du frågar om, på grund av att det pågått en tvist. När det kommer in en ansökan om skadeersättning från Swedbank kommer EKN att behandla den på sedvanligt sätt. Eftersom ingen ansökan ännu kommit in vet vi idag inte vad en skadeersättning kan komma att uppgå till.”

Annons

Det är oklart om EKN kan få ett krav på Svante Kumlin om skadeersättning betalas ut till banken.

”Generellt gäller att när EKN skadereglerar och betalar skadeersättning så tar EKN över fordran, om det finns en fordran att ta över. Vad som kommer ske i den här affären vet vi ännu inte.”

Svante Kumlin driver idag det brittiska solparksbolaget EEW, som bland annat förbereder en expansion i Sverige enligt information på bolagets hemsida. Bakgrunden till tvisten med Swedbank är tidigare affärer i norra Sverige genom bolaget Eco Supplies Europe som med ett dotterbolag tillverkade solceller i en fabrik i Gällivare. Verksamheten backades upp av Exportkreditnämnden, Norrlandsfonden, Almi och Swedbank men allt slutade i en konkurs 2012 med mångmiljonskulder för Svante Kumlin.

Personlig borgen

Det var i samband med att Eco Supplies skulle förvärva Gällivare Photo Voltaic – vid tidpunkten en av Skandinaviens största producenter av solcellsmoduler – som Swedbank godkände en kredit på 40 miljoner kronor.

Parterna kom överens om att hälften – 20 miljoner kronor – skulle återbetalas redan några månader senare vid årsskiftet 2010/2011.

Efter en misslyckad nyemission bad bolaget Swedbank om att få skjuta på betalningen av de 20 miljonerna till mars 2011. Men för att godkänna detta krävde banken en säkerhet och parterna kom överens om att Svante Kumlin skulle gå i personlig borgen för 20 miljoner.

När återbetalningsdagen kom och bolaget fortfarande inte kunde betala, beslutade banken att säga upp hela krediten om 40 miljoner till omedelbar betalning. Därmed var konkursen ett faktum. Banken krävde Svante Kumlin personligen på 20 miljoner kronor i enlighet med borgensåtagandet, men Kumlin vägrade.

Därefter har parterna tvistat i en rad olika svenska domstolar. Kumlin har under åren bland annat hävdat att det rörde sig om en ”oriktig uppsägning” av lånet som orsakade en så stor skada att den översteg Swedbanks fordran på 40 miljoner kronor – vilket alltså skulle betyda att Swedbank snarare var skyldigt Eco Supplies pengar.

Text och research:
Per Agerman
Annelie Östlund
 

Annons