"Vi ser tydligt ett ökat krav på flexibilitet kring arbetsplatser", säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.
Fastigheter

"Sverige den mest likvida marknaden i Norden"

Den svenska marknaden har stått för nästan 50 procent av hela den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret 2020.

Publicerad 2020-09-16

Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden i Norden och Baltikum uppgick det första halvåret 2020 till sammanlagt 15,9 miljarder euro, vilket är 10 procent svagare än det historiska snittet. Det visar en ny rapport från Newsec.

– Det är visserligen en nedgång, men man ska komma ihåg att de senaste åren har varit extremt starka och att vårens siffra fortfarande är bland de fyra-fem starkaste åren någonsin, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet, till Realtid.

Han säger att den svenska marknaden har stått för nästan 50 procent av hela den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret 2020 och 60 procent under andra kvartalet.

– Att Sverige ligger i topp har många rent praktiska förklaringar. Om man inte kan resa, träffas och förhandla så är det mycket svårare att köpa och sälja fastigheter, och Sverige har ju haft en pandemistrategi som skiljer sig radikalt från de flesta andra länder, säger Max Barclay.

Han påpekar att det som i grunden driver transaktionsvolymen är låg inflation och låga räntor.

– Sverige är den mest likvida marknaden i Norden och tittar man institutionellt är likviditet viktigt – man vill kunna köpa och sälja på olika typer av marknader, säger Max Barclay.

Några trender som lyfts fram i Newsecs rapport är att samhällsfastigheter blivit ett allt mer populärt segment i hela Norden och att kraven på flexibilitet ökar.

– Vi ser tydligt ett ökat krav på flexibilitet kring arbetsplatser. Man vill inte jobba från samma skrivbord hela tiden utan man vill kombinera hemmajobb med kontorsjobb med möten på kaféer och coworkingplatser, och dessa krav måste marknaden se till att möta, säger han.

Newsec konstaterar också att trenden i att regionstäderna vitaliseras.

– Om man pendlar dagligen så kanske man accepterar en pendlingstid på 45 minuter eller så, men om man bara pendlar en eller två gånger per vecka så är vår uppfattning att man kan tänka sig att pendla längre, vilket gör att regionala städer kommer att fylla ett allt större behov, vilket i sin tur leder till ökade krav på flexibilitet kring avtal och så vidare, säger Max Barclay.

Platsannonser