FinansNyhet

Svenskarnas fondförmögenhet ökar

Publicerad

Under andra kvartalet ökade fondförmögenheten i Sverige med 82 miljarder kronor, jämfört med föregående kvartal. Det visar ny statistik från SCB. Mest kapital strömmade in i aktiefonder.

David Gustavsson

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder landade vid utgången av juni 2017 på 3.604 miljarder kronor, enligt statistik från SCB.

Det är en ökning med 82 miljarder kronor jämfört med årets första kvartal. Enbart hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till en ökning på 12 miljarder kronor.

Vidare var de totala insättningarna i fonder fortsatt större än uttagen. Under andra kvartalet nettosparades totalt 41 miljarder kronor. Det beror främst på att nettoinsättningarna via finansiella företag var 29 miljarder och via utländska innehavare 8 miljarder kronor, skriver SCB.

Annons

Under kvartalet köptes det aktiefonder för 50 miljarder kronor, vilket gör det till den populäraste fondkategorin. En god utveckling på börsen kan vara en bidragande orsak, konstaterar SCB försiktigt.

Värdet av placeringar i dollar minskade under kvartalet, då kronan stärkts mot den amerikanska valutan. Kronans utveckling gentemot euron har däremot gått åt motsatt håll.

Statistiken inkluderar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i undersökningen. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Annons
Annons