Annons

Annons

Andra kvartalet

Andelen outhyrda lägenheter ökade under andra kvartalet för fastighetsbolaget. Byggförseningar och strängare bygglov ligger bakom, enligt vd:n Pål Ahlsén.

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett förbättrat resultat efter skatt på 2.899 miljoner kronor (2.022) för det andra kvartalet 2017.

Under andra kvartalet ökade fondförmögenheten i Sverige med 82 miljarder kronor, jämfört med föregående kvartal. Det visar ny statistik från SCB. Mest kapital strömmade in i aktiefonder.

Consensus Asset Management omsättning ökade med 72 procent till 20 miljoner kronor under det andra kvartalet. "Det beror främst på rörliga intäkter från våra fonder och en stark börs", säger bolagets vd Patrik Soko till Realtid.se och som också avlöjar att bolaget snart lanserar en ny fond.

Fastighetsbolagets hyresintäkter ökade till 330 miljoner kronor (316) under årets andra kvartal. Men resultatet efter skatt försämrades till 277 miljoner kronor.