Försäkring

Svenskarna mest nöjda med Länsförsäkringar

Svenska kunder är nöjda med försäkringsbranschen. Det visar årets resultat från Svenskt kvalitetsindex. Länsförsäkringar toppar majoriteten av listorna.

Uppdaterad 2019-11-11
Publicerad 2019-11-11

Svenska kunder blir generellt nöjdare, efter ett antal år av fallande nöjdhet. Den positiva trenden är särskilt tydlig i försäkringsbranschen, enligt Svenskt kvalitetsindex, SKI, som följt branschen sedan starten 1989. 

– Försäkringsbranschen kanske uppfattas som trist och byråkratisk, men faktum är att man genomgående får riktigt höga betyg av sina kunder, säger Johan Parmler, vd på Svenskt kvalitetsindex. 

– Jämfört med till exempel bankerna ligger försäkringsbranschen klart högre och flera aktörer har indexnivåer över 75 som vittnar om mycket goda kundrelationer. Man lyckas alltså förmedla viktiga värden som trygghet, stabilitet och god service, fortsätter han.

Bland både privat- och företagskunder inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar högst i årets ranking. För segmentet fordonsförsäkring delas toppnoteringen med Svedea. 

Bland tjänstepensionsbolagens företagskunder kommer Skandia bäst ut även i år, medan det för privatkunderna, pensionssparande, är gruppen ”övriga”, mindre aktörer med låg marknadsandel, som får riktigt höga betyg även i år, framgår det av SKI.

SKI framhåller även att  det är intressant att notera är att företag som blivit kunder via försäkringsförmedlare generellt är mer nöjda än de som har en direktrelation med sitt försäkringsbolag. 

AV SKI:s rapport framgår det att betygen var jämna mellan försäkringsförmedlarna men att det är Söderberg & Partners som har allra nöjdast kunder.

Det framgår även att aspekter kring hållbarhet och samhällsansvar påverkar kunders val i alla branscher som mäts av Svensk Kvalitetsindex. 

Mer än hälften svarar att man tycker att hållbarhet är viktigt i sitt pensionssparande, ändå är det relativt få som aktivt planerar att göra förändringar för att placera pensionen mer hållbart. 

– Här finns ett glapp mellan retoriken och verkligheten. Vi har sett liknande tendenser i andra branscher, till exempel inom transportsektorn. Hållbarhet är något som kunderna tänker på men för att skapa verklig förändring så behöver bolagen hjälpa till mer, säger Johan Parmler. 

– Många kunder anser att de val man gör kring sitt pensionssparande skulle kunna påverka samhälls- utvecklingen så här finns stora möjligheter för branschen att göra skillnad, fortsätter han.

Om studien

Datainsamlingen genomfördes under oktober.

6 215 intervjuer gjordes. 

SKI:s modellanalyser bygger på strukturella ekvationsmodeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis image, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband. Det är genom den valda metoden som SKI kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning. 

Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 procent konfidensgrad som standard. 

Enligt SKI har branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund. Fem områden förklarar vad som gör kunder nöjda. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet. 

Platsannonser