Finans Nyhet

Svenska män nobbar gröna fonder

Kvinnor i synnerhet och unga i allmänhet är mer benägna att spara i hållbara fonder. Bildkälla: Pixabay
Publicerad

Hälften av Sveriges kvinnor vill spara i hållbara fonder – medan en majoritet av männen ratar grönt sparande. ”Vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar”, säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Realtid.se

Mer än 4 av 10 svenskar är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en fond där det finns krav och kontroller på att fonden arbetar med hållbarhet. Det visar en ny undersökning  som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Miljömärkning Sverige. 82 procent uppger att hållbart sparande handlar om att värna miljön, medan 72 procent pekat ut socialt ansvar.

– Det är en lovande inställning att fyra av tio vill spara hållbart. Och det ska bli spännande att följa utvecklingen hos fondbolagen. Kommer de att utöka antalet hållbarhetscertfierade fonder för att fånga upp det här stora intresset? säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige. 

Hälften av kvinnorna uttrycker ett intresse för att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond, jämfört med 39 procent av männen. Bara tio procent av kvinnorna är direkt  ointresserade, jämfört med 20 procent av männen

Annons

Kvinnorna har till skillnad från männen inte en personlig vinning och ”högre  avkastning på lång sikt” som största drivkraft. Bara 3 procent av kvinnorna anger högre avkastning som huvudskäl.

Skärmdump från rapporten.

– Att det är kvinnorna som går i bräschen är jag inte så förvånad över, vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar. Men det ska bli intressant att se hur fondbolagen agerar för at intressera fler män för hållbart sparande? säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Annons

Unga tenderar generellt att vara mer positiva till grönt sparande. Bara 9 procent av de mellan 18-29 år är ointresserade. Minst intresserade av att placera en del av sitt sparande i hållbar fond är pensionärerna.

Internationella studier visar på en liknande utveckling som i Miljömärkning Sveriges undersökning; att det är kvinnor, särskilt de yngre, som kommer att bana väg för hållbara investeringar. 

Det vanligaste hindret till att man inte sparar hållbart är tidsbrist och att det är svårt att avgöra vilka fonder som är hållbara. 27 procent upplever att det är knivigt. Åtta av tio sparare efterfrågar också en en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven

Annons

Miljömärkning Sverige, som står bakom Svanenmärket, och arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till hållbara val. De första Svanenmärkta fonderna fick licens hösten 2017. Idag finns 13 stycken Svanenmärkta fonder.

De första Svanenmärkta fonderna släpptes i början av oktober förra året. Alla storbanker utom Nordea erbjuder i dag den typen av fonder.

– Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken, sa Per Bolund i en kommetar i höstas.

Svanenmärkta fonder:

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

CB Save Earth Fund

Handelsbanken Hållbar Energi

SEB Hållbarhetsfond Sverige

Skandia Cancerfonden

Skandia Världsnaturfonden

Swedbank Robur Ethica Global

Swedbank Robur Ethica Global MEGA

Swedbank Robur Ethica Sverige

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA

Swedbank Robur Humanfond

Tundra Sustainable Frontier Fund.

Annons