Annons

Annons

Svagt hållbarhetsbetyg för svensk finans

Asien och USA är bäst på hållbara investeringar. Europa släpar efter och Sverige får en blygsam placering i Schroders färska hållbarhets-rankning. "Det finns ett tydligt samband mellan just hållbar livstil och benägenheten att investera hållbart", konstaterar rapporten.

Schroders har frågat 22.000 investerare i 30 olika länder för att kartlägga attityder till så kallade hållbara investeringar som tar miljö- och etikhänsyn.

Allra bäst i klassen på detta område är Indonesien följt av Indien och USA. Investerare uppger att de gör hållbara investeringar för att det är bra för samhället och klimatet, men såklart också för att det genererar intäkter. Sverige, som brukar beskrivas som ett föregångsland när det kommer till att exempelvis minska koldioxidutsläpp hamnar i denna undersökning på en blygsam elfteplats.

89 procent av  investeringarna en uppfattning om vad det innebär att investera hållbart. Men förståelsen varierar. 53 procent anser att det är investeringar i bolag som i  framtiden blir lönsamma för att proaktivt förbereder sig för nya miljömässiga och sociala  förändringar och krav.

Annons

Annons

Enligt 46 procent handlar det om att fokusera på bolag som är bäst i klasssen vad gäller miljömässiga och sociala frågor. För 23 procent handlar det om att undvika  kontroversiella företag verksamma inom till  exempel tobaks-, vapen- eller  alkoholindustrin.

78 procent uppger att hållbara  investeringar blivit viktigare för dem de senaste fem åren. Det är dock en generationsfråga. 86 procent av millennials (personer födda på 80- och 90-talet) svarar att det blivit viktigare och 79 procent av 60- och 70-talisterna. Men bara 67 procent  av 40- och 50-talisterna.

Två tredjedelar av de svarande uppger att ökat sin andel hållbara investeringar de senaste fem åren. 42 har även satsat på hållbara fonder. Två tredjdelar av de som köper ekologisk mat och 47 procent  av de som sopsorterar investerar i hållbara  fonder, enligt rapporten.

"Det finns ett tydligt samband mellan just hållbar livstil och benägenheten att investera hållbart där alltså Indien, USA, Indonesien och Kina är de som gör flest hållbara  investeringar", framgår det av rapporten.

Rapporten presenterar också en rad förslag på ekonomiska, sociala och  miljömässiga riktlinjer. Ett av råden går ut på att det bör skapas flera hållbara europeiska fonder som görs tillgängliga för alla EU-medborgare.

Rapportförfattarna uppmanar även till ökad transparens och ökad information till EU-medborgare om finansbolag och deras struktur. Också regelverken som syftar till att upprätthålla finansiell stabilitet bör skärpas. 

"Vi räknar med ett mer holistiskt synsätt på ekonomi, samhälle och miljö; i grunden fundamentet för finansiell stabilitet", skriver rapportförfattarna.

Det blir också allt viktigare att utveckla vad som i rapporten kallas för ett diversifierat finansiellt ekosystem. Detta för att uppfylla målen i det så kallade Parisavtalet och FN.s globala hållbarhetsmål.

"Ett sådant ekosystem består av finansiella institutioner med olika affärsmodeller, investeringshorisonter och risknivåer och som regleras av ett konsekvent ramverk som inkluderar varje medborgare och företag", föreslår rapporten.

Hållbarhet blir också en allt viktig komponent i framtidens värdekedjor. Men ett hållbart ledarskap kräver vidareutbildning och  kompetensutveckling som också behövs på alla nivåer i finansbranschen, konstaterar rapportförfattarna.

En färsk undersökning från KMPG visar att börsnoterade bolag är bäst på bland annat hållbarhet i Sverige. 20 procent av "largecap"-bolagen på Stockholmsbörsen rapporterar utförligt om hållbarhetsfrågor, enligt KPMG:s fräska studie Tax Tranparency.

Studien visar att 27 procent av LargeCap-bolagen redovisar om skatt och hållbarhet på sin hemsida, och 23 procent har publicerat sin skattepolicy.

– LargeCap-bolagen på Stockholmsbörsen ligger steget före statliga svenska bolag och stora privatägda bolag när det handlar om att utförligt rapportera om skatt som hållbarhetsfråga. Transparens kring skatt blir en allmer prioriterad fråga hos börsnoterade bolag. Nya regleringar rörande bland annat land-för-land rapportering och ökade krav från investerare driver utvecklingen, säger David Perrone, ansvarig för Tax Transformation på KPMG Sverige, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons