Foto: Pixabay
Fastigheter

Stockholm på topp tio-lista

London rankas på första plats för tredje året på tio i topp-listan för intressanta städer för fastighetsinvesteringar, enligt Savills Investment Management.

Publicerad 2019-09-27

Efter London kommer Paris, Cambridge, Berlin, Amsterdam och München. Ny på topp tio-listan är Lausanne.

Stockholm rankas som nummer tio i det övergripande indexet och intar därmed en topp tio-placering för tredje året i rad. Stockholm rankas som nummer tre och fyra av 130 europeiska städer i delkategorierna Infrastructure* respektive Investment* och är i nivå med London och Paris.

Alla de nordiska huvudstäderna hamnar på topp 30 i övergripande totalindex. De nordiska huvudstäderna får höga poäng i kategorin ”livsmiljö” som är en subkategori till Inspiration* och mäter graden av upplevt tillfredställelse som stadslivet erbjuder. Tillsammans med hög säkerhet, bra miljö och god livskvalitet behåller och attraherar de nordiska städerna arbetskraft, boende, turism och företag, vilket är bra för utvecklingen av kommersiella fastighetsmarknader. Göteborg återfinns på plats 28, vilket är två placeringar bättre än föregående år.

Stockholm rankas högt tack vara bland annat den blomstrande startup-scenen och en välfungerande infrastruktur. Norden som region förväntas ha en starkare ekonomisk tillväxt i förhållande till genomsnittet i euroområdet de närmaste åren. Norden och Stockholm i synnerhet lyfts även fram som en region med stark prognostiserad befolkningstillväxt och urbanisering. Stockholm är en av Europas snabbast växande storstäder.

- Att Stockholm positionerar sig så bra i rankingen tredje året i rad är ett bevis på hur konkurrenskraftig staden är och att tillväxten i regionen är fortsatt stark, säger Nicole Bångstad, analytiker på Savills Investment Management i ett pressmeddelande.

- Rapporten bekräftar ännu en gång att det finns ett stort intresse för Sverige och Norden och få tecken på att det skulle förändras, säger Peter Broström, Nordenchef på Savills IM.

Savills IM:s Dynamic Cities analyserar och rankar 130 av Europas mest dynamiska städer utifrån 60 faktorer indelat i sex kategorier (Investment, Innovation, Inspiration, Inclusion, Interconnection och Infrastructure*). Analysen innefattar allt från hårda data som ekonomisk tillväxt, investeringsvolymer och befolkningsprognoser till mjukare värden som demografi, antal museer och antal kaféer med internetuppkoppling. Indexet belyser vilka städer som bäst kan attrahera och behålla talang, stimulera innovation och öka produktiviteten. Dessa faktorer driver befolkningstillväxt och andra värden som skapar framgångsrika och motståndskraftiga städer och tillika attraktiva kommersiella fastighetsmarknader.

Indexet antar att den kommersiella fastighetssektorn kommer att dra nytta av dessa egenskaper på lång sikt: hög sysselsättningsgrad och utbildningsnivå kommer att bidra till fortsatt stark efterfrågan på kontor, ökat välstånd gynnar detaljhandeln och den starka tillväxten inom e-handel leder till ökad efterfrågan på urbana logistiklösningar och lagerlokaler.

Jämfört med övriga städer i Europa levererar de tio bäst rankade städerna i Dynamic Cities Index starkast tillväxt i årlig totalavkastning inom alla tre segment för kommersiella fastigheter (kontor, handel och logistik) följt av resterande 30 städerna i indexet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platsannonser