Finans

Stigande aktietillgånger – gav rikare hushåll

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2017. Huvudorsaken är ökande aktietillgångar, enligt SEB:s Sparbarometer för första kvartalet.

Uppdaterad 2017-06-20
Publicerad 2017-06-20

Hushållens nettoförmögenhet steg under det första kvartalet med 466 miljarder kronor (4 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 13 514 miljarder kronor.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 520 miljarder kronor till 17 314 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 gånger Sveriges BNP. D

Det enskilt största bidraget kom från ökade aktietillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 58 miljarder kronor under första kvartalet vilket är en ökning med 21 miljarder (57 procent) jämfört med föregående kvartal.

– Under det första kvartalet steg hushållens tillgångar med 520 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom från stigande aktietillgångar, där stigande fondvärden spelat en stor roll, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Platsannonser

Logga in