Kommunikation

Stark tillväxt för Diplomatgruppen

Diplomatgruppen, som består Diplomat Communications, Youme Agency, Repeat Studio och Tale, utvecklas starkt. Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 90 miljoner kronor under 2017.

Publicerad 2018-04-18

Fortsätter tillväxttakten kommer byrågruppen passera 100 miljoner kronor i omsättning under 2018.

Fjolåret var ett starkt utvecklingsår för Stockholmsbaserade Diplomatgruppen, som arbetar med strategisk kommunikationsrådgivning. Den samlade byråintäkten, exklusive koncerninterna elimineringar, ökade med 15 procent till 64 miljoner kronor under 2017. 

– Vi befinner oss i en tydlig tillväxtfas och har fortsatt att ta marknadsandelar under 2017. Vi vill ständigt utveckla våra tjänster och vår förmåga att möta kunders behov av kommunikationsrådgivning, säger Oscar Hyléen, partner och vd för Diplomatgruppen, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Diplomatgruppen grundades 2003, engagerar 65 personer i olika kapaciteter och utgörs idag av kommunikationsbyrån Diplomat Communications, varumärkesbyrån Youme Agency och digitala strategibyrån Repeat Studio som startades under 2016. Under 2017 startades Content Marketingbyrån Tale Content Creators.

Gruppen erbjuder tjänster inom huvudsakligen sex områden, däribland public affairs, corporate communications och finansiell kommunikation.

Platsannonser