Bank

Sparbanken Skåne vill behålla marknadsandel inom bolån 

Sparbanken Skåne ökar rörelsevinsten  med 23 procent och räntenettot med 22 procent under det andra kvartalet. En av bankens målsättningar är att kunna behålla sin starka marknadsandel inom bolån, säger bankens vd Bo Bengtsson till Realtid. 

Uppdaterad 2019-07-31
Publicerad 2019-07-31

Sparbanken Skåne, som bildades för fem år sedan i ett samgående mellan tre skånska sparbanker, ökar rörelsevinsten exklusive goodwillavskrivningar till 193 miljoner kronor under det andra kvartalet jämfört med 157 miljoner under motsvarande period förra året. Räntenettot steg samtidigt till 280 miljoner kronor från 230 miljoner. 

– Det var ett mycket stabilt och starkt kvartal där vi har kunnat fortsätta stärka räntenettot och hålla i kostnaderna, säger Bo Bengtsson som tillägger att underliggande kostnader ökade med 2 procent.

Ökningen av räntenettot drevs av volymutvecklingen på utlåningssidan. Det beror enligt Bengtsson dels på att banken tar tillbaka tidigare förmedlade bolån till Swedbank Hypotek och SBAB, och dels beror på fortsatt stabil tillväxt i bolåneaffären. Han säger att även Riksbankens räntehöjning som trädde i kraft i början av året har också stärkt räntenettot för Sparbanken Skåne, som delvis finansierar sig med inlåning. 

När banken bildades satte ägarna upp ett långsiktigt mål om att nå en räntabilitet på eget kapital på 10 procent och ett K/I-tal, alltså relation mellan kostnader och intäkter, på 0,5. Banken ligger nu nära dessa mål, med räntabilitet på 9,6 procent och ett K/I-tal på 0,52, enligt Bengtsson. 

Bland bankens prioriteringar nämner Bengtsson att hitta en balans mellan den lokala, fysiska tillgängligheten och digitala kanaler, men också att behålla sin position inom bolånemarknaden och bland småföretag.

– Vår målsättning är att kunna bibehålla vår starka ställning på bolånemarknaden och småföretagarsidan. Vi ser på båda dessa områden att det kommer kräva mycket av oss men vi är övertygade om att vi kan matcha både gamla och nya aktörer. 

Hur har era marknadsandelar utvecklats under senare tid?

– Det är svårt att mäta på lokal nivå, men i tingsrättsstatistik kan man följa fastighetsaffärer. Där har vi under de senaste fem åren pendlat mellan 37 till 40 procent av marknaden. Vi har lyckats hålla vårt starka läge trots att vi märker fler nya aktörer på bolånemarknaden. 

Platsannonser