Revision

Skarp kritik mot FI:s penningtvättsarbete

Finansinspektionens internrevisorer kritiserar myndigheten för bristande förmåga när det gäller att granska bankernas åtgärder mot penningtvätt.

Publicerad 2019-11-21

Internrevisorerna har granskat sex områden men inget får omdömet "tillfredsställande", skriver Svenska Dagbladet.

Två området får betyget "otillräckligt", övriga fyra får "bör förbättras". 

– Det blir pinsamt för Sverige när det visar sig att vi har en finansinspektion som inte fungerar, säger advokat Peter Utterström, expert på regelefterlevnad i finansbranschen, till SvD.

Enligt rapporten har nyanställd personal för dålig utbildning. Där står att medarbetarna får lära sig efter hand de jobbar, men inte fått någon särskild utbildning i undersökningsmetodik.

Platsannonser