Finans

Skandinaviska life science-bolag lockar investerare

Investeringsklimatet i den skandinaviska life science-sektorn är så pass bra att det totala investerade beloppet uppgår till 2,4 miljarder dollar under perioden 2014 till tredje kvartalet 2016.

Uppdaterad 2016-11-29
Publicerad 2016-11-29

Det finns ett stort intresse för life science-bolag i Skandinavien, där investeringarna har uppgått till 2,4 miljarder dollar under perioden 2014 till och med tredje kvartalet 2016, enligt Industrifondens rapport Scandinavian Life Science Funding Report 2014-2016

Industrifonden, som har 15 life science-bolag i sin portfölj, har gjort en kartläggning av 149 bolag verksamma inom life science från 2014 till och med tredje kvartalet 2016 som visar att dessa fått in 2,42 miljarder dollar.

Venture capital-investerare står för 273 miljoner dollar av de totala investeringarna. Aktörerna Industrifonden, HealthCap och N2B står för de flesta investeringarna. En annan tydlig trend är att Nasdaq Stockholm alltmer dominerar den publika kapitalanskaffningen och att investeringsklimatet i Sverige lockar alltfler danska företag att söka sig dit.

– Det mest spännande är att investeringsklimatet i den skandinaviska life science-sektorn är så bra och att det totala investerade beloppet uppgår till 2,4 miljarder USD under perioden. Det betyder att vi i Skandinavien ligger i paritet med en så stor marknad som Parisbörsen, säger Nina Rawal, Head of Life Science på Industrifonden i ett pressmeddelande.

Rapporten inkluderar dels alla publika kapitalanskaffningsaktiviteter i samband med börsnoteringar och nyemissioner vid marknadsplatserna Nasdaq Stockholm, Oslo Axess, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq First North och Aktietorget. Dels de investeringar som har gjorts av venture capital-investerare som är inriktade mot life science-sektorn.

Rapporten visar en tydlig trend mot att venture capital-investerare under 2016 har ökat fokus mot att notera sina portföljbolag. Nasdaq Stockholm dominerar den publika kapitalanskaffningen med totalt nästan 1 miljard dollar.

– Det handlar sällan om direkta exits utan i stor utsträckning om att finansiera bolag och skapa förutsättningar för dem att utvecklas till bolag som står på egna ben. I det goda börsklimat som råder har 57 procent av de bolag som har noterats under perioden haft en positiv kursutveckling, säger Nina Rawal.

Platsannonser