Annons

Annons

Skandiabankens vd inte nöjd

Skandiabanken redovisar ett negativt resultat på -13 miljoner för det fjärde kvartalet, att jämföra med +33 miljoner föregående kvartal.
Johanna Cerwall, Skandiabankens vd är inte nöjd: – Resultatet når inte vår ambitionsnivå.

Stora investeringar inom digitalisering och affärsutveckling anges som förklaring till det negativa resultatet.

– Vi kan med glädje summera ett år som präglats av hög kundnöjdhet och ökade affärsvolymer. Det förbättrade bolåneerbjudandet som lanserades under sommaren har fallit mycket väl ut, skriver Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, i sin kommentar.

– Volymen har växt med 4 procent under det fjärde kvartalet, vilket är mer än dubbelt så mycket som marknaden i sin helhet.

Annons

Annons

Det ekonomiska läget i Sverige är fortsatt stabilt även om viss avmattning i tillväxten förväntas framöver. Bostadspriserna har stigit under en lång rad år, men de senaste åren har prisutvecklingen mattats av.

Riksbanken aviserade i december sin första räntehöjning sedan 2011. Riksbankens höjning var väntad och finns med i bankens finansiella plan. Skandiabanken var en av få aktörer som valde att inte höja bolåneräntan i samband med Riksbankens höjning.

Till Svenska Dagbladet sa hon tidigare:

– Vi tjänar tillräckligt med pengar just på vår bolåneaffär.

 

Jämförelsesiffrorna avser det tredje kvartalet 2018:

Intäkterna för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 231 (235) MSEK.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -13 (33) MSEK.

Kreditförlusterna för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0 (-2) MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2017:

Bolånevolymen uppgick till 59 890 (57 627) MSEK.

Total kapitalrelation uppgick till 24,0 (25,3) procent.¹

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,2 (20,2) procent.¹

Likviditetstäckningskvoten uppgick till 188 (180) procent.

¹ Skandiabanken har under det första kvartalet erhållit tillstånd från Finansinspektionen att använda en intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) för beräkning av kapitalbaskrav för bostadskrediter, dessutom har Finansinspektionen beslutat att flytta riskviktsgolvet till pelare 2 till pelare 1. Jämförelsesiffrorna för 2017 har omräknats enligt denna metod. 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons