Annons

Annons

Skandiabanken

Skandiabankens rörelsevinst under det tredje kvartalet är nästan dubbelt så hög som för ett år sedan och banken har hittills i år ökat bolånevolymen med 13 procent.

UPPDATERAD Skandiabanken, med vd Johanna Cerwall, vänder till rörelsevinst under det första kvartalet då banken vann betydande marknadsandelar inom bolån och ökade volymerna även inom sparande.

Skandiabanken redovisar ett negativt resultat på -13 miljoner för det fjärde kvartalet, att jämföra med +33 miljoner föregående kvartal.
Johanna Cerwall, Skandiabankens vd är inte nöjd: – Resultatet når inte vår ambitionsnivå.

Idag, torsdag, publicerade Skandiabanken sin halvårsrapport. Rörelseresultatet för banken hamnade -55 procent lägre jämfört med samma period föregående år, 65 (119) miljoner kronor.

Skandiabanken tar in Göteborgsbaserade robotrådgivaren Sigmastocks i sitt utbud. "Visar på nytänkande", säger startupens medgrundare Mai Thai.

Johanna Cerwall berättar om raketkarriären på Skandiabanken och välkomnar konkurrensen om bolånekunderna men uppger att hon är orolig för att kunderna inte vet vad de väljer. Hon avslöjar även att Skandiabanken tittar på en ny kundgrupp - de minsta företagen som också är en stor del av Skandias försäkringskunder.

Skandiabankens vd Johanna Cerwall ser optimistiskt på de nyetablerade aktörerna på marknaden. "Denna utveckling kommer att ställa högre krav på pris och tydlighet”, säger hon.

Högre kostnader tynger Skandiabankens rörelseresultatet för fjärde kvartalet. "För 2018 bedömer vi att våra utgifter för investeringar kommer att öka", säger Johanna Cerwall, Skandiabankens vd i en kommentar.

Sidor