Bank

SEB tonar ner penningtvättsfrågan

SEB redovisar penningtvättsrelaterade kostnader på 205 miljoner kronor för 2019. Men frågan får inget stort utrymme i dagens bokslutsrapport.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

SEB-aktien påverkades kraftigt för några månader sedan när det blev känt att SVT:s Uppdrag granskning kunde koppla banken till den stora baltiska penningtvättshärva som nystats upp i flera omgångar under de senaste åren.

I december kom Finansinspektionens besked att ett eventuellt sanktionsbeslut mot SEB väntas i april. Detta efter en granskning av bankens interna kontroll och styrning av verksamheten i just Baltikum.

I dagens bokslutsrapport bjöd dock SEB på få nyheter om penningtvättsproblematiken. Åtgärder på området bidrog till ökade kostnader under fjolåret med 205 miljoner kronor, enligt banken. Merparten består av ökade resurser till att bättre kunna möta penningtvättsförsök och följa gällande regelverk. En mindre del består av utredningskostnader. Det kan jämföras med de över 1,1 miljarder kronor som Swedbank spenderat bara på konsulter och advokater under samma period.

"SEB har alltid prioriterat att ha högsta nivå på bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering och vi fortsätter därför att investera i ny teknik, processer och utbildning för att ytterligare förstärka den förmågan", skriver vd Johan Torgeby i sin bokslutskommentar.

När Johan Torgeby fick en fråga under morgonens presskonferens om SEB har några kontakter med amerikanska myndigheter inom penningtvättsområdet svarade han att banken finns i tjugo länder och har konstant kontakt med tillsynsmyndigheter i alla de länderna. När han senare fick en uppföljande fråga på samma tema underströk han att SEB inte känner till några pågående sanktionsärenden från amerikanska myndigheter.

Under avsnittet "osäkerhetsfaktorer" återkommer penningtvättsfrågan och det faktum att ett antal utredningar pågår mot banken.

"SEB har interna regler och processer på plats i syfte att alltid efterleva tillämpliga regelverk. Det kan dock inte uteslutas att nuvarande och framtida tillsynsgranskningar kan leda till kritik eller sanktioner. Penningtvättsrelaterade granskningar pågår i ett flertal jurisdiktioner, inklusive Norden och Baltikum."

Banken gör dock vare sig några uppskattningar eller reserveringar för eventuella framtida sanktionsböter. När det gäller den pågående FI-granskningen skriver SEB enbart att "resultatet av processen är osäker och kan resultera i sanktioner".

Platsannonser