Konjunktur

SEB: Bättre än det ser ut

Svenskarna amorterar mer och lånar mindre, men är fortsatt högt skuldsatta, enligt FI. SEB hävdar dock att svenska hushåll har en “urstark balansräkning, skriver Omni.

Publicerad 2019-03-29

Finansinspektionen konstaterar en bolånerapport, som släpptes i veckan, att amorteringskravet som infördes 1 mars 2018 haft effekt: andelen nya bolånetagare med stora skulder i förhållande till sin inkomst har minskat.

– Vi ser tecken på en ny amorteringskultur. Det innebär att hushållens motståndskraft ökar, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen

SEBs chefsstrateg  Johan Javeus vill gå längre än så och hävdar i ett nyhetsbrev från banken att de svenska hushållen har en “urstark balansräkning” och att tillgångarna klart överstiger skulderna och att den som gräver djupare i statistiken behöver inte oroa sig.

”Debatten om hushållens skulder behöver nyanseras så att olyckskorparna inte får kraxa helt oemotsagda”, skriver han, enligt Omni.

Platsannonser