Annons: Innehåll från SEAMLESS DISTRIBUTION AB

Seamless genomför en företrädesemission

Lars Sandtorv, vd för Seamless dotterbolag MeaWallet.

Det globala mobilanvändandet utgör grundfundament för Seamless produkt- och tjänsteerbjudande. Bolagets huvudsakliga fokus är centrerat till de två delmarknaderna för (i) TopUp (påfyllnadskoder) för mobiltelefoner och (ii) mobilbaserade monetära transaktioner.

Seamless är en global leverantör av betalsystem för mobiltelefoner och är specialiserad på teknologilösningar för mobiloperatörer, dagligvaruhandlare, distributörer, banker och kortutgivare. Seamless hanterar varje år över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen i 35 länder.

Bolagets affärs- och produktområden är:

MeaWallet: En mobil platform för Host Card Emulation (HCE), Tokenization, Masterpass och mobila plånböcker.

eProducts: Fysisk och elektronisk distribution av e-produkter såsom mobil TopUp (påfyllnadskoder), elektroniska presentkort och förbetalda telefonkort via handeln, banker och Seamless egna digitala kanaler.

SEQR: En betalningsplattform som möjliggör digitala betalningar.

Affärsidé och strategi

Seamless affärsidé är att skapa värde genom att erbjuda högkvalitativa lösningar inom mobila finansiella tjänster och distribution av digitala produkter. Bolagets system möjliggör för banker och kortutgivare att hantera kortdata i en säker och av kortnätverken föreskriven teknisk miljö. Systemen hjälper också mobiloperatörer och andra leverantörer av digitala produkter att enkelt distribuera produkterna till slutkunder via detaljhandeln.

MeaWallets befinner sig i ett tidigt tillväxtstadie med goda framtidsutsikter, där den globala teknologivågen driver digitalisering. Det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) väntas i sin tur öka europeiska bankers och kortutgivares incitament att erbjuda sina kunder NFC-kompatibla mobila plånböcker. Detta i kombination med MeaWallets blivande starka position som digitaliserare av alla de tre stora korten (VISA, Mastercard och American Express) gör att framtiden ser bra ut. Verksamhetens lönsamhet är skalbar och förutsatt att slutkonsumenter i allt större utsträckning börjar föredra digitala kort framför fysiska så bör MeaWallet inom kort nå ett nollresultat.

Affärsmodellen inom Bolagets senaste affärsområde, MeaWallet, baseras på en intäktsmodell i två delar. Den första delen innebär att kunden (en bank eller en kortutgivare) betalar ett fast pris för plattformen i tre steg: vid lagd order, vid leverans och vid tidpunkten då kunden börjar använda plattformen. Implementeringen av produkten tar normalt sett maximalt sex månader. Den andra delen i intäktsmodellen är återkommande intäkter där kunden betalar en årlig avgift per digitaliserat kort per år.

eProducts Affärsmodellen inom affärsområdet eProducts baseras på en enkel och rak ersättningsmodell där intäkterna utgörs av en rörlig ersättning baserat på hanterad omsättning och volym. Som distributör ingår Bolaget avtal med en tjänsteleverantör (exempelvis en mobiloperatör) avseende distribution av tjänsteleverantörens elektroniska produkter och tjänster (exempelvis en kontantkortspåfyllnad). De elektroniska produkterna och tjänsterna erbjuds genom Bolagets etablerade distributionsnätverk som består av större butikskedjor samt mindre oberoende butiker. Intäkterna från denna verksamhet är drivna av omsättning och volym där Bolaget erhåller en rörlig ersättning i form av en fast transaktionsavgift eller en procentuell andel på den förmedlade transaktionen. Storleken på transaktionsavgiften eller marginalpåslaget skiljer sig på olika marknader och beror på dels konkurrenssituation, dels ersättningsnivåer på den lokala marknaden.

Med anledning av pågående företrädesemission inbjuder Seamless Distribution AB (publ) (”Bolaget”) till företagspresentation torsdagen den 7 december klockan 10.30 i Bolagets lokaler på Sankt Eriksgatan 121 i Stockholm.

Teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen pågår och avslutas den 14 december 2017.

Handel med teckningsrätter pågår till och med den 12 december 2017.   

För ytterligare information om bolaget och dess företrädesemission, besök Bolagets hemsida samt https://seamless.se/investors/rights-issues-2017

För ytterligare information kontakta:
Martin Schedin, Finanschef
martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878 00

Annons