Finans

SCB: Ökad upplåning i emitterade värdepapper

Under de senaste tre kvartalen har upplåning via räntebärande värdepapper ökat mer än lån i monetära finansinstitut, enligt färsk statistik från SCB.

Uppdaterad 2017-10-03
Publicerad 2017-10-03

Icke-finansiella bolag ökade sin upplåning både i emitterade värdepapper och via lån i monetära finansinstitut under andra kvartalet 2017. Det visar ny statistik från SCB.

Upplåning via emitterade värdepapper har under de senaste åren blivit en allt större del av de icke-finansiella bolagens finansiering.

De icke-finansiella bolagen ökade under andra kvartalet 2017 sin upplåning i emitterade räntebärande värdepapper med 74 miljarder, varav 64 miljarder var transaktioner och 10 miljarder var värdeförändring.

Sammantaget uppgick de icke-finansiella bolagens emitterade räntebärande värdepapper till 1.024 miljarder vid slutet av andra kvartalet. Upplåningen via lån i monetära finansinstitut ökade med 30 miljarder och lånestocken uppgick till 2.134 miljarder vid utgången av kvartalet.

De senaste fyra åren har de icke-finansiella bolagens upplåning i emitterade räntebärande värdepapper ökat med 47 procent samtidigt som lånen i monetära finansinstitut ökat med 14 procent.

Platsannonser

Logga in