Annons

Annons

SBB lånar 250 miljoner kronor

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. ”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om STIBOR tre månader + 365 räntepunkter. Obligationslånet emitteras per den 16 mars 2018 och har en löptid om drygt tre år med slutligt förfall den 17 maj 2021, enligt pressmeddelandet.

Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning, detta obligationslån om 250 miljoner kronor är ett led i det arbetet, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Obligationslånet har ett rambelopp om 1.000 miljoner kronor och emissionslikviden ska nyttjas för allmänna verksamhetsändamål, framgår det av pressmeddelandet. 

Annons

Annons

SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons