Bank

"SBAB väl positionerat för ny konkurrens”

SBAB med vd:n Klas Danielsson i spetsen ser den ökade konkurrensen på marknaden som positiv. Samtidigt ökar banken utlåningen till allmänheten.

Uppdaterad 2018-04-25
Publicerad 2018-04-25

SBAB presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018. Utlåningen till allmänheten ökade md 12,7 procent till 344 miljarder kronor jämfört med samma kvartal i fjol. Inlåningen ökade med 15,3 procent till 115,3 miljarder kronor jämfört med samma kvartal i fjol.

Kreditförlusterna ökade med 4 miljoner kronor till 576 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol. Jämfört med fjärde kvartalet minskade dock kreditförlutsrena med -4,5 procent.

Rörelseresultatet ökade med 4,9 procent till 576 miljoner kronor jämfört med fjolårets 549 miljoner kronor. Lönsamheten för kvartalet var stark med en avkastning på eget kapital om 13 procent.

"Det händer saker på bolånemarknaden. Under den senaste tiden har några nya aktörer börjat erbjuda bolån eller informerat om att de kommer att göra det. Ökad konkurrens är positivt och tydliggör för oss vikten av att alltid arbeta för ett starkare kunderbjudande”, skriver Klas Danielsson i vd-rapporten

 

Platsannonser

Logga in