Annons

Annons

Sebastian_Ehnrooth_534.png

Sebastian Ehrnrooth, managing partner på Segulah

"Säljprocessen har blivit mer professionell"

Den nordiska private equity-investeraren Segulah har som affärsidé att “göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde”. "Av de  200 bolag som vi granskar leder ungefär två-tre bud till affärer. Gallringen av bolag  tar upp ungefär hälften av vår tid. Resten av tiden ägnar vi åt de bolag som vi redan har investerat i", säger Segulahas managing partner Sebastian Ehrnrooth till Realtid. 

Varje år granskar Segulah ungefär 200 bolag för att avgöra vilka som har potential att fördubbla vinsten inom fyra till sex år.

– Vi investerar i mindre och medelstora onoterade bolag i de flesta branscher, dock undviker vi fastighets- och infrastrukturbolag. Vi investerar gärna i operativ verksamhet;  industriella företag, tjänsteföretag och handelsföretag. Vi är inga turnaround-specialister, så vi är inte intresserade av vanskötta bolag. Istället letar vi efter bra bolag som kan bli bättre och öka sin lönsamhet genom att bredda sin verksamhet eller genom geografisk expansion och förvärv. 

Det säger Segulahas managing partner, Sebastian Ehrnrooth, till Realtid och förklarar att fokus  för Segulah under senare tid bland annat har varit på teknologiföretag. 

– Ett av våra befintliga portföljbolag är till exempel bolaget Hermes Medical Solutions, som är inriktad på digital medicinsk bilddiagnostik. Vi har även ägt flera e-handelsplattformar, däribland Nordens största e-handelsplattform för resor. Därutöver tittar vi mycket på telekombranschen. 

Varför har ni riktat in er mot den nordiska marknaden?

– En viktig del av vår styrka är vårt namn, då Segulah är välkänt. Det kombinerat med att vi har ett bra kontaktnät i Norden är en stor del av vår framgång. Norden är också en mycket attraktiv marknad för vår typ av affärer och det har den varit under lång tid. Intresset att investera i Norden är stort och studier visar att affärer inom vår bransch har genererat en bättre avkastning i Norden än i övriga Europa. 

Gallringen av bolag är mycket tuff, berättar Sebastian Ehrnrooth.

 – Av de  200 bolag som vi granskar leder ungefär två-tre bud till affärer. Gallringen av bolag  tar upp ungefär hälften av vår tid. Resten av tiden ägnar vi åt de bolag som vi redan har investerat i. 

Vad investerar ni för?

 – Det varierar kraftigt. Vi har inte investerat i något nytt bolag under de senaste 14 månaderna. Detta trots att vi har lagt bud på ett tjugotal bolag.  Det beror inte på att vi inte har pengar utan vi har helt enkelt inte lyckats komma överens med säljarna om köpeskillingen. Året innan gjorde vi totalt fyra affärer. Under 2018 tror jag att vi kommer att investera för mellan en halv och en miljard kronor. 

Vilka är de vanligaste utmaningarna?

 – Utmaningarna varierar från fall till fall. Ofta är verkligheten mycket mer komplex än vad man tror och man får justera planerna med verksamheten efter det.  En annan utmaning är att förstå sig på bolaget och branschen. Det är hårt arbete, men intressant! En tredje utmaning är att hitta “rätt” bolag. När man väl har köpt ett bolag är det svårt att backa. 
Sedan Segulah grundades 1994 har bolaget genomfört drygt 45 förvärv och drygt 100 tilläggsförvärv. Bolaget har investerat totalt 11 miljarder kronor i fem fonder och har idag 7 miljarder kronor under förvaltning. 

Under de senaste 25 åren har branschen genomgått en mycket stor förändring, menar Sebastian Ehrnrooth. 

 – Säljprocessen har blivit mer professionell. Idag ser man till att ha rätt kompetens internt, annars tar man in någon rådgivare utifrån. Det har gjort att det har blivit mycket svårare att köpa billigt och sälja dyrt. En annan bidragande faktor till det är att börsen har gått väldigt starkt och att många bolag har värderats väldigt högt. Det bidrar naturligtvis till säljarnas bild av vad de tror att bolaget är värt. Vi kan ibland tycka att säljarna värderar sitt bolag lite för högt. 

Sebastian Ehrnrooth trivs bra på Segulah. Han målar upp bilden av en platt organisation som präglas av en konsensuskultur.

 – Vi driver verksamheten som en firma, ett team. Det finns bara en agenda och ett mål som alla strävar mot och det är att hitta de mest lönsamma bolagen. Vi delägare fattar alla investeringsbeslut gemensamt, vilket gör att man blir beroende av varandra och förlitar sig på varandra. Många av oss har arbetat tillsammans i över tio år, vilket gör att vi känner varandra väl. Grundprincipen för vår verksamhetsmodell bygger på att kompensationen mellan alla sex delägare är oberoende av vem som har gjort vilken affär. Det stärker oss som organisation. 

Hur mycket köper ni konsulttjänster för?

 – Vi är stora köpare av konsulttjänster inom redovisning, financial due diligence, skatt och juridik. Vi arbetar även mycket tillsammans med managementkonsulter när det kommer till att göra bedömningar av företag, marknader och utforma affärsplaner. Jag gissar att för varje anställd på Segulah går det två-tre konsulter. Det här är inget unikt för oss utan hela vår bransch köper ett brett spektrum av konsulttjänster. 

Arbetar ni löpande med samma konsultbyråer?

– Vår ambition är att vara professionella köpare så därför upphandlar vi konsulttjänster för varje större uppdrag. Det gör vi för att hålla nere kostnaderna och få den bästa tänkbara rådgivningen. Vi har såklart även ett löpande behov av framförallt juridisk rådgivning och inom det området arbetar vi med en och samma advokatbyrå. 

Vad är på gång hos er nu?

–  2017 är Segulahs överlägset bästa år hittills sett till det kapital som vi har returnerat till våra investerare. Det beror på tre framgångsrika exits i bolagen nämligen Oegland Industri, Docu  Nordic och Balco. Balco börsnoterades och Segulah äger alltjämt knappt 20 procent av aktierna. Under nästa år kommer vi att  sälja några bolag,  men vi kommer antagligen även att köpa några. 

Hur ser framtiden ut?

– Vi trivs alla bra med hur vår organisation ser ut i dagsläget med korta beslutsvägar och inte allt för mycket möten, så det finns inget självändamål med att växa. Jag ser ingen revolution i vår verksamhet, däremot en evolution. Jag tror att vi kommer att fortsätta att göra det som vi gör idag, men successivt kommer vi att bli bättre. Så länge vi skapar en bra avkastning på de investeringar som vi gör kan vi också attrahera nytt kapital. Det trivs vi med. Vi har ingen ambition att i närtid bli något som vi inte är. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons