FinansNyhet

”Riskskatten en helt galen idé”

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius Foto: Finansförbundet
Publicerad

Kostnaden för riskskatten motsvarar cirka 6 000 anställda, enligt Bankföreningens beräkningar.

Camilla Jonsson

– Man har inte på något övertygande sätt lyckats klargöra varför just bankerna ska betala den här extraskatten och hur de skatteintäkterna i så fall ska leda till ökad finansiell stabilitet,” säger hon, säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet i en intervju Bankföreningens medlemstidning.

– Om bankerna skulle ta ut hela kostnaden av skatten, 6 miljarder kronor, i nedskärningar motsvarar det en minskning med 6 000 anställda. Så många arbetstillfällen talar vi om. Inom hela finansbranschen, inklusive försäkring, arbetar cirka 90 000.

Hur ser du på att en skatt bara träffar en viss kategori av företag?
– Vi tror att ett skattesystem för att vara legitimt måste uppfattas som transparent och att det behandlar alla på ett likvärdigt sätt. Att bestämma sig för att en bransch som är lönsam ska beskattas extra är en helt galen tanke. Varför i så fall inte redan nu titta på andra branscher som också går väldigt bra?

Annons

Regeringens argument för att införa skatten är man vill öka den finansiella stabiliteten. Vad säger du om det?
– Ja, men i stället för att fondera pengarna för att stärka den finansiella stabiliteten ska de skickas till försvaret. Det är svårt att förstå hur en ökad satsning på försvaret ska stärka den finansiella stabiliteten. Dessutom har de svenska bankerna redan en väldigt bra finansiell stabilitet jämfört med andra europeiska banker. En risk finns att kunder vänder sig till andra aktörer i stället som kan hålla lägre priser, men som inte står under Finansinspektionens tillsyn. Då kan det snarare bli så att riskerna ökar i det finansiella systemet.

Tror du att det finns andra skäl för regeringen att föreslå skatten än de som anges?
– Förslaget kommer till stor del fram därför att man kan. Det handlar om att dra in pengar till statskassan, och bankerna är en kassako som ingen kommer att försvara. Det är ingen som tycker synd om bankanställda generellt. Skulle man vilja beskatta en annan sektor med 6 miljarder så finns det alltid grupper som skulle reagera skarpt, men när det gäller bankerna är det inte många som protesterar.

Annons