Annons

Annons

Bankföreningen

Bankföreningen är kritisk till regeringens förslag om skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster.

 Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB, har valts till ny ordförande för Svenska Bankföreningens styrelse. 

Utlåningen till bostäder i Sverige uppgick till drygt 4 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Samtidigt sjunker bostadspriserna och tillväxttakten i bolånen mattas av, visar Bankföreningens nya bolånerapport.

Ibland får man märkliga sängkamrater. Vänsterpartiets kritik av storbankernas mycket höga marginaler och intjäning på bolånen borde omfamnas även av de som har en mer liberal syn på ekonomin i stort, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.

Branschorganisationen Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker inför en ny kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. Koden innebär bland annat flera åtaganden beträffande utformningen av fakturor, delbetalningar och marknadsföring av krediter.

De nya Baselreglerna som ska göra banker mer motståndskraftiga mot finansiella kriser är nu på plats. Men de får ett blandat mottagande av svenska aktörer, och bankernas företrädare är hård i sin kritik av nyordningen.

Bankföreningens vd Hans Lindberg kritiserar de hårdare amorteringsreglerna för nya bolånetagare. De har fler negativa än positiva effekter och går emot principen om långsiktighet och förutsägbarhet, säger han.

Copenhagen Economics har tagit fram en rapport på uppdrag av Bankföreningen som visar att en extra löneskatt på 15 procent kan leda till att 16.000 finansjobb försvinner.

Falska Swifttransaktioner, överbelastningsangrepp och bedrägerimejl till anställda. Cybersäkerhet har de senaste åren blivit ett allt viktigare arbete för banker och andra finansiella företag. Realtid berättar om de tilltagande näthoten.

Sidor