Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Erik Thedéen, chef för Riksbanken. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Riksbankens räntehöjningar och de fallande energipriserna har bidragit till att inflationen börjat sjunka. Utvecklingen går därmed åt rätt håll, men inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande för högt, tycker Riksbanken.

Realtid.se

För att inflationen ska sjunka tillbaka och stabiliseras kring målet på 2 procent inom rimlig tid har direktionen därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Ökningstakten i energi- och livsmedelspriserna har dämpats påtagligt, men inflationstrycket är fortfarande för högt, tycker Riksbanken.

”Tjänstepriserna fortsätter att öka i en snabb takt, vilket tillsammans med den omotiverat svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe och ökar risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka och stabiliseras kring målet tillräckligt snabbt.”

Annons

Riksbankens prognos innebär att BNP förväntas sjunka något framöver, samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden dämpas. Tillsammans med en förväntad måttlig förstärkning av kronan de kommande åren bidrar det till att inflationen faller tillbaka och är nära målet på 2 procent 2024.

Prognosen för styrräntan indikerar att den kan komma att höjas ytterligare. Liksom tidigare är bedömningen att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en längre period för att inflationen ska falla tillbaka och varaktigt stabiliseras nära målet på 2 procent.

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 27 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 2 oktober.

Annons

Annons