IT & techNyhet

Revelop går in i proptechbolaget Myrspoven

Publicerad

Revelop går in som delägare i det svenska proptechbolaget Myrspoven som en del av sin ESG-strategi.

Realtid.se

Revelop samarbetar sedan tidigare med Myrspoven kring energioptimering av fastighetsbeståndet med hjälp av AI, vilket har lett till en väsentlig reducering av förbrukningen och en betydande minskning av fastigheternas miljöpåverkan.

Myrspoven är ett svenskt proptechbolag som utvecklar AI-drivna mjukvarulösningar för fastighetsautomation.

De båda bolagen har sedan tidigare ett samarbete kring ett system som med hjälp av AI lär sig att optimera driften för väsenligt minskad energianvändning, bättre inomhusklimat för hyresgästerna och lägre kostnader. AI-tekniken är snabb att reagera på förändringar och på att hålla en jämn nivå av energianvändning och ventilationsflöden.

Annons

Revelop ser stor potential med tekniken som redan har gett energibesparingar på upp till 45 procent i de fastigheter som fått tekniken installerad och nu planeras att installeras i hela beståndet. En sådan fullskalig implementering av tekniken beräknas leda till en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton.

Annons