Bank

Resurs Bank tar in 500 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera icke säkerställda SEK-obligationer om 500 miljoner kronor.

Realtid.se
Publicerad 2017-11-17

Resurs Bank har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK-obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder kronor. Förväntad emissionsvolym är 500 miljoner kronor, framgår det av pressmeddelandet.

Av senaste kvartalsrapporten framgår det att verksamheten finansieras utöver kapital från aktieägarna av inlåning från allmänheten, emitterade obligationer under MTN-programmet samt en värdepapperisering av lånefordringar (ABS-finansiering). 

"Koncernen har som strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att ha möjlighet att använda den finansieringskälla som är mest lämplig vid var tid och för att långsiktigt skapa en väl diversifierad finansiering".

Inlåning från allmänheten per den 30 september 2017 minskade med 4 procent och uppgick till 17.960 miljoner kronor jämfört med 18.618 miljoner kronor samma period i fjol. Finansieringen via emitterade värdepapper uppgick till 5.112 miljoner kronor jämfört med 3.316 miljoner kronor samma period i fjol.

Enligt tredje kvartalsrapporten har Resurs Bank emitterat 1.700 miljoner kronor respektive 400 miljoner norska kronor i obligationer under Resurs Banks MTN-program sedan årsskiftet, varav 300 miljoner kronor avsåg efterställda Tier 2 obligationer. Resurs Holding lämnade under perioden utdelning med 600 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in