Finans

Reporäntan ligger still

Lämnas oförändrad på -0,5 procent. Först i mitten av nästa år väntas en höjning.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Den svenska konjunkturen är allt starkare, men Riksbanken bedömer att det tar längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt stor, skriver Riksbanken.

Riksbanken har därför beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent.

290 miljoner

"Vid slutet av 2017 kommer de totala köpen därmed att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Tills vidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen", skriver Riksbanken.

Riksbanken framhåller att den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Men de avtal som hittills slutits på arbetsmarknaden tyder på att kostnadstrycket i ekonomin stiger långsammare än väntat. Inflationsprognosen är därmed något lägre 2018 och 2019 än tidigare.

Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos.

Har beredskap

Riksbanken uppger att den även fortsatt har beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om den "trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas och förtroendet för inflationsmålet försvagas".

"Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna med hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen", skriver Riksbanken.

Platsannonser

Logga in