Finans

Rekordresultat för Latour

Latour presenterar starka siffror i andra kvartalsrapporten för 2016 och vd och koncernchef Jan Svensson kallar kvartalet för bästa någonsin.

Uppdaterad 2016-08-23
Publicerad 2016-08-23

Vd och koncernchef Jan Svensson inleder vd-ordet med att konstatera att andra kvartalet blev industrikoncernens bästa kvartal någonsin. Den totala tillväxten i nettoomsättningen var 19 procent och den organiska tillväxten överstiger 15 procent uppger han.

"Tillväxten underbyggs av en bra byggkonjunktur i stora delar av Europa, men jag vågar nog också påstå att vi nästan i alla delar av vår verksamhet tar marknadsandelar", skriver han.

Han nämner bland annat portföljbolagen Hultafors Group som växte organiskt 19 procent och Swegon som växte med 18 procent under kvartalet.

Orderingången i kvartalet ökade totalt med 19 procent och organiskt med 15 procent. Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 2.144 miljoner kronor.

Jan Svensson uppger att bolaget redovisar ett rekordresultat som uppgår till 307 miljoner kronor samt en rörelsemarginal på 14,4 procent. I fjol uppgick resultatet till 226 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 12,6 procent.

Även Brexit nämns i rapporten och Jan Svensson poängterar att de direkta effekterna av Brexit "är hanterbara". Han uppger att vissa affärsområden har verksamhet i England som kan gynnas av Brexit men att de omedelbara effekterna på befintliga affärsflöden troligtvis är mer negativa än positiva.

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 1,3 procent justerat för utdelningar, vilket bolaget jämför med SIXRX som minskade med 3,7 procent.

Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 3,1 procent justerat för utdelning till 320 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 3.997 miljoner kronor, vilket var en ökning mot 3.484 miljoner krnor i fjol.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2.149 miljoner kronor jämfört med 1.832 miljoner kronor i fjol. Enligt rapporten inkluderar resultatet realisationsvinster på 890 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,58 kronor per aktie.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2.224 miljoner kronor, jämfört med 1.735 miljoner kronor i fjol. Detta motsvarar 13,94 kronor per aktie mot 10,88 kronor per aktie.

Platsannonser