FinansNyhet

Rekordökning av IPO:s i Norden första halvåret

IPO EYIPO EY
Foto: Maciej Ruminkiewicz via Unsplash
Publicerad

Andra kvartalet var det starkaste IPO-kvartalet globalt på 20 år och börserna i Norden ökade mest av alla sett till både antalet noteringar och det totala värdet av IPO:s.

Marlène Sellebråten

Man måste gå tillbaka till 2007 för att hitta ett kvartal med jämförbara höga tal för IPO:s globalt. Andra kvartalet 2021 slogs nämligen rekord vad gäller såväl antalet IPO:s som dess sammantagna värde. Under perioden genomfördes totalt 587 börsnoteringar – Spac-IPO:s undantagna – till ett värde om 111,6 miljarder dollar globalt. Det är det mest aktiva kvartalet sedan andra kvartalet 2007 då antalet IPO:s uppgick till 522 och värdet till 87,7 miljarder dollar. Det framgår av EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021. Rapporten har analyserat börsnoteringar genomförda mellan 1 januari 2021 och 30 juni 2021. Spac-noteringar är exkluderade.

EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021Globala IPOs andra kvartalet 2021, jämfört med andra kvartalet 2020. Källa: EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021

Sammantaget växer de nordiska börsplatserna fortare än alla andra regioner globalt, sett till både antalet och värdet av genomförda IPO:s. Enligt EY:s rapport har antalet IPO:s i Sverige, Danmark, Norge och Finland ökat med 424 procent till 131 under första halvåret 2021 (varav 80 under andra kvartalet 2021), jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt ökade det totala IPO-värdet med över  1000 procent till 10,8 miljarder dollar. Detta kan jämföras med totalt 227 IPO:s (+383 procent) i hela Europa till ett värde av 46,6 miljarder dollar (+509 procent).

Annons

Sammanlagt 21 så kallade mega-IPO:s, det vill säga börsnoteringar till ett värde som överstiger 1 miljard dollar, genomförde under det andra kvartalet 2021. Dessa stod för hela 33 procent av det totala värdet, motsvarande 37,3 miljarder dollar av totalt 111,6 miljarder dollar. Under första kvartalet 2021 genomfördes jämförelsevis 22 mega-IPO:s till ett värde om 50,8 miljarder dollar. 

De fem största börsnoteringarna globalt var DiDi Global Inc. (4,4 miljarder dollar); JD Logistics Inc. (3,6 miljarder dollar); China Three Gorges Renewables (Group) Co. Ltd. (3,5 miljarder dollar); Allfunds Group plc (2,6 miljarder dollar); och SK IE Technology Co., Ltd. (2,0 miljarder dollar).

Under första halvåret ökade antalet IPO:s med 150 procent och värdet med 215 procent jämfört med motsvarande period föregående år, till sammanlagt 1 070 IPO:s till ett värde om totalt 222 miljarder dollar. Europa stod för cirka 21 procent av såväl totala antalet som värdet. Technology stod för 41 procent av det globala IPO-värdet, följt av health care (15 procent) och industri (11 procent).

Annons

EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021Regionala andelar av den globala IPO-marknaden. Källa: EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021

Pausad Spac-trend

EY noterar vidare att Spac-trenden pausades under andra kvartalet 2021, efter två rekordkvartal. Under första kvartalet genomfördes hela 305 Spac-IPO:s globalt, till ett värde om 98,6 miljarder dollar. Det kan jämföras med 74 Spac-IPO:s till ett värde om 15,7 miljarder dollar under det andra kvartalet 2021.

I Europa skedde däremot fler Spacs under andra kvartalet 2021 (15 Spac-IPO:s till ett värde om 3,7 miljarder dollar) jämfört med föregående kvartal (sex Spac-IPO:s till ett värde om 1,7 miljarder dollar). Under hela 2020 genomfördes jämförelsevis totalt sex Spac-IPO:s i Europa.

Annons

Spac-IPO:s stod för 8 procent av antalet IPO:s i Europa och 10 procent av värdet i Europa under första halvåret 2021. 

Av de 634 Spac-IPO:s som genomförts mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 2021 har 182 förvärvat ett målbolag.

EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021Källa: EY Global IPO trends report för det första halvåret 2021

 

Annons