Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Rättstvist

Refaat drar tillbaka stämning mot advokatbyrå

Refaat el-Sayed har valt att återkalla sin talan mot Kanter Advokatbyrå som stämdes på 3,5 miljoner kronor.

Publicerad 2020-01-23

Efter drygt ett års skriftväxlingar i Stockholms tingsrätt väljer nu Refaat el-Sayed att återkalla sin talan mot Kanter Advokatbyrå. Om parterna ha ingått en förlikning eller ej vill ingen part svara på.

Förlikningsdiskussioner har ägt rum tidigare där båda parter varit överens om att det inte funnits några förutsättningar till att ingå en förlikning.

Refaat el-Sayed, som anlitade advokat Percy Bratt, stämde Kanter advokatbyrå samt advokat Fredrik Elmér under hösten 2018. Anklagelserna rörde fvårdslös rådgivning i samband med stämningen mot Industrivärden. 

Refaat el-Sayed krävde ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta solidariskt från advokatbyrån och Fredrik Elmér, som anlitatde advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Ett halvår efter stämningen drar Refaat el-Sayed tillbaka skadeståndsanspråket mot advokat Fredrik Elmér.

Skriftväxlingarna i domstolen har varit infekterade där Refaat el-Sayed reagerat starkt på att advokatbyrån ”fört fram felaktiga, spekulativa och ovidkommande påståenden om Refaat el-Sayed och hans person”. 

Advokatbyrån har bland annat i skrift till domstolen uppgett att Refaat el Sayed är mer erfaren av att driva tvister än många advokater. Att det även ligger i hans ”affärsmodell” att i efterhand, när mål har förlorats, lägga skulden på den anlitade advokaten och påstår att det är den som agerat vårdslöst.

Huvudförhandling var planerad till den 5, 6 och 8 maj 2020. Den 9 januari i år återkallar dock Refaat el-Sayed sin talan och önskar att målet skrivs av. Dagen efter skrivs målet av från Stockholms tingsrätt.

När Realtid når advokaterna Torgny Wetterberg och Percy Bratt har båda två samma svar på frågan om man ingått förlikning eller ej: ”Jag kan inte kommentera detta”.

Målet handlar om

I slutet av november 2018 lämnade Refaat el-Sayed in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt rörande vårdslös rådgivning. De stämda parterna var advokat Fredrik Elmér och Kanter Advokatbyrå. Stämningsansökan ändrades senare att endast innefatta advokatbyrån.

Den vårdslösa rådgivningen ska enligt Refaat el-Sayed ha ägt rum i samband med en klandertalan mot Industrivärden år 2016. Refaat el-Sayed krävde Industrivärden på 1,6 miljarder kronor för att få betalt för gamla avtal som tecknades i samband med Fermentaaffären för 30 år sedan. 

Advokatbyrån uppger bland annat att Refaat el-Sayed inte följde advokatens råd i samband med förlikningsdiskussioner med Industrivärden. Han beslöt istället att lämna ett motbud som stängde vidare diskussioner om förlikning med Industrivärden, framgår det av svaromålet. 

Industrivärden ville inte gå med på något bud över 1 miljon kronor. Refaat el-Sayed ville inte gå med på en förlikning under 3 miljoner kronor. Förlikningsmöjligheterna gick därför om intet.

Refaat el-Sayed har nu anlitat advokaten Percy Bratt (tidigare bland annat engagerad i fallet Dawit Isaak och försvarare för pingstpastorn Åke Green) och kräver ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta från advokatbyrån, som i sin tur har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Platsannonser