FinansNyhet

RealXstates vd Anders Lidén avgår

Anders LidénAnders Lidén
Anders Lidén. Skärmdump från Youtube.
Publicerad

Nu överväger Nasdaq att avföra preferensaktien från handel på First North.

RealXStates preferensaktie handelsstoppades redan fredagen den 12 februari  efter beslut av Nasdaq. Anledningen till handelsstoppet var att det har uppstått frågetecken kring hur RealXStates verkställande direktör och huvudägare Anders Lidén har hanterat moderbolaget RealXState AB:s kassa och om RealXstate uppfyller listningskraven för First North.

I samband med handelsstoppet tillsatte RealXStates nya styrelse en utredning för att klargöra vad som hänt och för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Fastighetsbolagets revisor har genomfört en granskning som kommit fram till följande:

"Granskningen visar att Anders Lidén överträtt såväl sin behörighet som sin befogenhet samt att det förekommit lån från RealXState till av Anders Lidén kontrollerade bolag vilket strider mot aktiebolagslagens låneförbud. Granskningen visar också att RealXState inte har haft en tillräcklig intern kontroll. De missförhållanden som framkommit i granskningen kommer att föranleda anmärkning i RealXStates revisionsberättelse. I granskningen har det dock konstaterats att kassan är återförd till moderbolaget RealXState AB och att Bolaget inte har lidit någon skada utöver utebliven intäktsränta."

Annons

För att förbättra förutsättningarna för en fortsatt handel i RealXStates preferensaktier, har Anders Lidén den 18 februari 2016 anmält sin egen avgång som verkställande direktör och styrelseledamot i moderbolaget RealXState AB och samtliga dotterbolag med omedelbar verkan.

Sedan Anders Lidén avgått som styrelseledamot har styrelsen i RealXState endast två styrelseledamöter och saknar därmed en styrelsesammansättning som enligt kraven i aktiebolagslagen krävs för publika bolag. RealXState avser därför att så snart som möjligt ge förslag på nya oberoende styrelseledamöter och att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ytterligare en eller två styrelseledamöter.

Som en följd av de missförhållanden som upptäckts överväger Nasdaq att besluta om att avföra RealXStates preferensaktie från handel på First North.

Annons

 

Annons