Rapport: Brottsligheten kostar svenska företag närmare 100 miljarder per år

Taggar i artikeln

Företagande
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Brottsligheten kostar de svenska företagen närmare 100 miljarder kronor om året, enligt en rapport Svenskt Näringsliv.

Finwire

Problemen är samtidigt inte störst i de stora städerna. Värst är situationen i södra Sverige. Örebro län toppar, där 58 procent av företagen utsatts för brott under det senaste året. Rapporten, som går under namnet ”Brottslighetens kostnader 2023” bygger på två enkätundersökningar med totalt 7 000 svarande bolag.

Av undersökningen framgår att det finns ett stort mörkertal när det gäller den typ av brott som drabbar näringslivet. Hela 41 procent av företagen uppger att de inte har anmält något av de brott de utsatts för under det senaste året. Vart annat företag uppger att de är missnöjda med polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Hela 61 procent har också en dyster syn på framtiden där uppfattningen är att brottsligheten kommer att öka.

Beträffande brottslighetens kostnader uppgår de direkta kostnaderna för svenska företag under det senaste året till sammanlagt 43 miljarder kronor. Till detta kommer cirka 34 miljarder som företagen lagt ut på olika typer av säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat kamerabevakning, väktare och extra bemanning. Till dessa kostnader ska också läggas 21 miljarder kronor i uppskattade intäktsförluster.

Annons

Företagen spenderar totalt 34 miljarder på egna säkerhetslösningar. Men 5 procent, motsvarande 17 000 företagen överväger att lägga ner verksamheten hel.

 

 

Annons

 

Annons