Börs

Qvibergs Bilia ökar vinsten i Q1

Bilia förväntar sig ett sämre Q2 för bilkedjan.

Uppdaterad 2020-04-29
Publicerad 2020-04-29

Bilkedjan Bilia, med Mats Qviberg och Öresund som största ägare, offentliggjorde delårsrapporten för första kvartalet under onsdagen.

Bolaget redovisar ett operativt rörelseresultat om 279 miljoner kronor, jämfört med 238 miljoner kronor samma period i fjol.

Nettoomsättningen blev under perioden 7 450 miljoner kronor, från 6 874 miljoner kronor året innan. Nettoresultatet landade på 167 miljoner kronor (154).

”Resultatet påverkades positivt av stark tillväxt i Serviceaffären men negativt av, helt eller delvis stängd verksamhet i Västeuropa, orsakat av Covid-19 spridningen under mars”, skriver Bilia i rapporten.

Bolaget skriver också i rapporten att de förväntar sig ett sämre resultat under andra kvartalet på grund av coronapandemin.

”Under första kvartalet var underliggande orderingång för nya bilar 11 procent lägre än under föregående år, framför allt beroende på en kraftig minskning av orderingången under den senare delen av mars. Denna kraftigt lägre orderingång för nya bilar har fortsatt under april månad och avser samtliga verksamhetsländer”, skriver Per Avander, vd för Bilia, i rapporten.

 

Platsannonser