Sponsrat Sponsrat

Varenne avyttrar innehav i Biotage

Varenne har efter sex år som större ägare i bioteknikföretaget Biotage valt att avyttra hela sitt innehav om
5.1 % till ett värde om ca 94 miljoner kronor. 

Uppdaterad 2016-06-02
Publicerad 2016-06-02

Innehavet i Varenne har haft en starkt positiv värdeutveckling under denna period och Varennes årliga totalavkastning har i snitt varit 29 procent.

”Varenne bedömer att Biotage kommer att fortsätta utvecklas väl. Motivet till att vi säljer nu handlar om Varennes strategiska inriktning och en vilja att allokera resurser till det som är kärnan för oss – dvs att aktivt arbeta med att utveckla onoterade nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag", säger Andreas Bladh, VD Varenne.

Varenne är idag stora ägare i Zound Industries, kapitalförvaltningsbolaget Quesada, marknadsplattformen AktieTorget, bemanningsbolaget Pema, klädvarumärket Hope, sängtillverkaren Bed Factory, Venue Retail Group samt Mengus fastighetsfonder, för att nämna några innehav.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD, Varenne                                                          Tel: 070-333 92 54                          E-mail: andreas.@varenne.se

Jonas Bertilsson, Investeringsansvarig, Varenne Tel: 073-939 76 36                      E-mail: jonas@varenne.se


Om Varenne
Varenne är ett investeringsbolag som investerar och utvecklar små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Varennes affärsidé är att vara en aktiv ägare som bidrar med expansionskapital, nätverk och industriell kompetens i syfte att åstadkomma tillväxt och värdeutveckling i de bolag som Varenne investerar i. www.varenne.se
Följ oss på Linkedin

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in