Pressmeddelande

Övertecknad emission i Samtrygg Group AB – förbereder börsnotering

Publicerad

Samtrygg Group AB (publ) har som tidigare kommunicerats genomfört en nyemission riktad till allmänheten. Emissionen uppgick till 4,9 MSEK och teckningsperioden pågick mellan den 29 november 2016 – 21 december 2016. 

Emissionen tecknades till 6,08 MSEK, vilket innebär en teckningsgrad på 124,13 %, fördelat på totalt 380 aktieägare. Med anledning av det stora intresset har styrelsen beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen och således ge samtliga som har tecknat full tilldelning.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 868 886 aktier, från 6 823 530 till 7 692 416 aktier. Aktiekapitalet ökar från 682 353 kr till 769 241,60 kr. Styrelsen i Samtrygg arbetar nu med att färdigställa ett så kallat listningsmemorandum i syfte att kunna uppta bolagets aktier till handel. En ansökan om listning har inlämnats till NGM.

“Det känns fantastiskt roligt att så många visar intresse för Samtrygg. Vi upplever att timingen inte kunnat vara bättre. Andrahandsmarknaden är präglad av många problem, men jag tror många förstår hur vår modell kan roda bota på människors problem. Nu arbetar vi  med att administrera teckningssedlarna för att kunna dela ut aktierna, samtidigt som vi går igenom de sista stegen i processen inför notering, som förväntas ske i månadsskiftet januari / februari.” säger Marcus Lindström, VD för Samtrygg Group AB.

Annons