Pressmeddelande

Bioextrax offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Publicerad
Uppdaterad

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) offentliggör idag avsikten att genomföra listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under hösten 2022.

Bioextrax noterades på Spotlight Stock Market i april 2020 och har sedan dess ingått flera viktiga utvärderingsprojekt och samarbeten samt ett licensavtal.

Listbyte är ett naturligt led i Bioextrax framtida utveckling och bedöms skapa värde för våra aktieägare. En listning på Nasdaq First North Growth Market är en kvalitetsstämpel och kommer att skapa förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden, öka intresset samt möjliggör investeringar från fler institutionella investerare och partners och anses därför vara en viktig del av strategin.” säger Mats Persson, styrelseordförande i Bioextrax.

Ansökan om att notera Bioextrax aktie på Nasdaq First North är ett viktigt steg i vår resa. Arbetet med noteringen på First North har redan påbörjats och min förväntning är att aktien kommer att vara upptagen för handel på First North under hösten.” säger Per Erik Velin, VD Bioextrax.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelseordförande

Telefon: +46 (0)706 322 923

E-post: mpe@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Annons